Skip to Content

Kamerdebat over garantieregeling handelskredieten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het ministerie van Financiën verwacht over ongeveer twee weken een definitief akkoord te sluiten met kredietverzekeraars over de precieze uitwerking van de garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande leverancierskredieten. De uitwerking luistert nauw om ervoor te zorgen dat de regeling effectief en doelmatig is. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief gisteren tijdens een Kamerdebat over de garantieregeling voor handelskredieten.

De Europese Commissie (EC) moet de Nederlandse maatregel nader bekijken om te beoordelen of er sprake is van geoorloofde staatssteun. De EC kijkt reeds naar soortgelijke maatregelen in andere lidstaten. In Duitsland is de garantieregeling, die erg lijkt op het Nederlandse voorstel, deze week goedgekeurd.

De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot eind 2020. Het gaat om een bedrag van 12 miljard euro van de in totaal 110 miljard euro aan kredietverzekeringen die momenteel op de Nederlandse markt uitstaan. “De markt voor kredietverzekeringen is een niche binnen de verzekeringsbranche met zes kredietverzekeraars”, legt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars uit. “Deze verzekeraars vormen een belangrijke schakel tussen bedrijven en onze economie, zij zorgen ervoor dat leveranciers erop kunnen vertrouwen dat openstaande rekeningen betaald worden. Zij fungeren hiermee als smeerolie voor transacties en leveringen. Tegelijkertijd moeten zij er ook voor waken dat zij zelf niet in de problemen komen door limieten te garanderen waarvan door de crisis duidelijk is dat deze niet haalbaar zijn.”

Maatschappelijk belang

Door de coronacrisis en de kabinetsmaatregelen zijn kredietverzekeraars niet langer in staat de kredietwaardigheid van afnemers goed in te schatten. Vanwege dat maatschappelijk belang bij de handel, heeft het Kabinet besloten om de leverancierslimieten voor haar rekening open te houden. Weurding: “De maatregel is daarmee uitdrukkelijk niet bedoeld als steun voor de verzekeraars én ook niet als steun voor de verzekerde bedrijven, maar als baangarantie voor hun werknemers, doordat de handel weer op gang komt na afloop van de coronamaatregelen”, aldus Weurding.

De garantstelling geldt voor alle leverancierskredieten zodat de overheid goede én slechte kredietlimieten overneemt. De 200 miljoen aan premies die bedrijven in 2020 betalen voor deze verzekering gaan naar de overheid, minus een onkostenvergoeding voor de verzekeraars.

Economie en werkgelegenheid beschermen

De gesprekken vinden plaats vanuit een gemeenschappelijk doel: de Nederlandse economie en de werkgelegenheid beschermen van bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis getroffen zijn. Achter de kredieten waarvoor de overheid garant staat, bevinden zich veel bedrijven die nu open zijn en (nog steeds) goed draaien, zoals supermarkten. Daarnaast gaat het om kredietlimieten die eerder dit jaar afgegeven zijn, dus voordat de crisis uitbrak. Dit zijn bedrijven die de verzekeraars toen als kredietwaardig hebben ingeschat: met gezonde onderliggende bedrijfsmodellen.


Was dit nuttig?