Nieuw voorstel tot verlengen herverzekering kredietverzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van Financiën heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij van plan is de Staat voor nog zes maanden te laten optreden als herverzekeraar voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten bij de Nederlandse kredietverzekeraars. In een eerdere brief van begin oktober sprak de staatssecretaris nog over drie maanden.

Wel waarschuwt Vijlbrief dat de Staat niet langer dan nodig de markt op deze manier wil steunen. ‘Het is echter de verwachting dat verzekeraars zodra dit weer haalbaar is de verzekering weer op zich zullen nemen, aangezien de herverzekering in de huidige vorm per definitie financieel verlieslatend is voor de verzekeraars,’ aldus de staatssecretaris. Over de verlenging vindt nog overleg plaats met de kredietverzekeraars en de Europese Commissie.

Stand van zaken

In de nieuwe brief gaat Vijlbrief in op de stand van zaken van de maatregel en staat hij ook stil bij de baten en lasten van het herverzekeringsprogramma. Bedrijven die tijdelijk gesloten waren tijdens de eerste lockdown en een belangrijk deel van hun omzet zagen wegvallen, konden mede door de garantieregeling weer open en opnieuw omzet draaien om daarmee de bestaande en de nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. Volgens Vijlbrief is het ‘aannemelijk dat hierdoor onnodige faillissementen zijn voorkomen’. Sinds de herverzekering in juni formeel van start is gegaan, ontvangt de Staat maandelijks uitgebreide rapportages van de verzekeraars. Hieruit blijkt dat de herverzekering het beoogde effect heeft gehad: het op grote schaal verlagen en intrekken van kredietlimieten vanwege toegenomen risico is voorkomen met de herverzekering.

Faillissementen veel lager dan verwacht

Verder blijkt dat tot en met september het aantal faillissementen en daarmee de schades veel lager waren dan verwacht. De belangrijkste verklaring ligt volgens Vijlbrief in het overheidsingrijpen op ongekende schaal, gericht op het steunen van bedrijven en het voorkomen van faillissementen door lockdowns en andere overheidsmaatregelen. De herverzekering heeft hier ook aan bijgedragen omdat de huidige regeling ervoor zorgt dat bedrijven, ondanks de coronacrisis, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering. De schades lopen sinds de zomer weliswaar iets op, maar blijven laag door het uitblijven van faillissementen, aldus Vijlbrief. Hierdoor levert de herverzekering, in elk geval tot en met het derde kwartaal en waarschijnlijk voor heel 2020, per saldo inkomsten op voor de Staat en zijn deze verliesgevend voor de betrokken herverzekeraars.


Was dit artikel nuttig?