Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nieuwe eisen vakbekwaamheid: ’t was even wennen

15-01-2015

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een nieuwe fase ingegaan. Na de “ongelooflijke drukte” in het afgelopen jaar, hoopt het college in 2015 op iets meer rust. Het bijna voltallige college bracht onlangs in de nieuwe samenstelling een (kennismakings)bezoek aan het Verbond.

CDFD-voorzitter Olaf Mc Daniel benadrukte in het gesprek met Verbondsdirecteur Leo De Boer en beleidsadviseur Lieke Hoomans dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk sinds 1 januari 2014 centraal staat. Sindsdien gelden de nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs met een overgangstermijn van twee jaar. “We hebben de pech”, zo merkt De Boer op, “dat we het dak moeten repareren terwijl het regent”. Het valt niet mee om in deze economisch moeilijke tijden ook nog eens de nieuwe vakbekwaamheidseisen te moeten implementeren. Nieuw collegelid Fred de Jong vulde daarbij aan dat er veel onwetendheid heerste over de achtergronden van de nieuwe eisen en er bovendien een gevoel overheerste dat de branche van financieel adviseurs extra zwaar wordt aangepakt. Volgens hem is het belangrijk om de achterliggende reden te blijven benadrukken: advisering in het belang van de klant. Dat vergt dat financieel adviseurs niet alleen beschikken over kennis en begrip maar ook over de noodzakelijke vaardigheden en competenties. De centrale examenbank kende bepaald geen vlekkeloze start. Er was kritiek op de kwaliteit van de vragen en er waren in het begin tegenvallende slagingspercentages. Mc Daniel geeft aan dat de kritiek die met name in de beginfase naar voren kwam ter harte is genomen en vertelde ook dat het aantal examenafnames de afgelopen maanden fiks is gestegen en dat de slagingspercentages een stijgende trend vertonen. Zowel opleiders als examenkandidaten beginnen langzaam maar zeker te wennen aan de nieuwe situatie.

Urgentie

Op zijn vraag of vakbekwaamheid een onderwerp van gesprek is in het Verbondsbestuur, antwoordde De Boer dat "het geen vast onderwerp van gesprek is in het Verbondsbestuur". Hoomans benadrukte echter dat het ‘juist handig is om in de laag daaronder te zitten’. “De CEO vindt vakbekwaamheid belangrijk, maar de managementlaag eronder maakt zich er echt druk om.” Volgens Hoomans hebben verzekeraars juist behoefte aan meer hulp bij de voorbereiding om de examens te kunnen halen. De nieuwe deskundigheidseisen voor een medewerker, die geen adviseur is, maar de klant wel van informatie voorziet, zijn pittig en niet altijd even relevant voor de dagelijkse praktijk bij een verzekeraar.

Gebleken is dat opleiders moeite hebben om de abstracte eind- en toetstermen te vertalen in de opleidingen, aldus Judith Scherrenberg, lid van het College. Daarom zal Ecabo – met hulp van CDFD – een zogenoemd servicedocument opstellen. Dit document ondersteunt aanbieders van opleidingen bij het voorbereiden van examenkandidaten en bij het opstellen van oefenmateriaal. Dit servicedocument wordt naar verwachting eind van het eerste kwartaal opgeleverd. Het echte werk moet namelijk bij de opleidingen plaatsvinden. Opleiders moeten bijvoorbeeld zorgen voor meer casussen in de oefenstof.

"We moeten het dak repareren terwijl het regent"

Voor 1 januari 2016 moet elke adviseur in het bezit zijn van de juiste diploma’s om te mogen adviseren. Daarnaast moeten medewerkers die de klant informeren, aantoonbaar deskundig zijn. Het CDFD houdt (inclusief herexamens) rekening met 200.000 examenafnames in 2015 en roept medewerkers van verzekeraars op om niet te wachten met het afleggen van de benodigde examens. De exameninstituten bepalen het aantal examenlocaties en beschikbare examenplekken. Zij wijzen met klem op het risico dat er mogelijk te weinig examenplekken beschikbaar zijn bij een onverwacht hoge toestroom in het laatste half jaar.

Omwisselactie

Het omwisselen van eerder behaalde diploma’s naar een nieuw vakbekwaamheidsdiploma is inmiddels gestart. De oude of gelijkgestelde Wft diploma’s moeten wel geldig gehouden zijn met de juiste PE-certificaten en aangevuld zijn met een PEplus examen. De exameninstituten controleren de behaalde diploma’s en verzorgen de omwisselactie. Omwisselen kan tot 1 januari 2016.

In beginsel kan worden volstaan met het over leggen van kopieën van diploma’s of certificaten. Het stafbureau van het CDFD zal regelmatig steekproeven houden in de door de exameninstituten aangeboden dossiers. In de steekproef kan het originele diploma worden opgevraagd of kan - als er geen origineel diploma kan worden getoond – informatie bij de werkgever worden opgevraagd.  Uiteraard kan dat alleen met toestemming van de aanvrager. In dat geval zal het fiatteren van het omwisselverzoek langer duren. Het CDFD vraagt daarvoor op voorhand begrip.


Was dit artikel nuttig?