Solvency II basic-evaluatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-06-2019

Eind 2019 vindt een evaluatie van het Solvency II-basic regime plaats. In samenwerking met BonsenReuling en een aantal onderlinge verzekeraars heeft het POV een position paper opgesteld met een aantal verbetervoorstellen.

Deze hebben onder andere betrekking op het laten vervallen van enkele overbodige modelstaten, het aanbrengen van koppelingen in Excel-rapportages, de vereenvoudiging van kwalitatieve rapportages en minder uitvragen op data die al door de accountant zijn gecontroleerd. De voorstellen worden binnenkort met DNB besproken om te zien in hoeverre er consensus bestaat.


Was dit artikel nuttig?