Skip to Content

Staat en kredietverzekeraars verlengen herverzekering tot en met 30 juni 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Staat is met de kredietverzekeraars overeengekomen nog zes maanden langer op te treden als herverzekeraar voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten die verzekerd zijn bij de Nederlandse kredietverzekeraars. De Europese Commissie is akkoord met de verlenging tot en met 30 juni 2021.

Al voordat er sprake was van een tweede lockdown, vonden er gesprekken plaats over verlenging van de maatregel. De noodzaak tot verlenging is door de nieuwe lockdown alleen maar duidelijker geworden. Doel van de regeling is dat bedrijven, ondanks de coronacrisis, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering.

Regeling heeft beoogd effect

Sinds de herverzekering in juni van dit jaar formeel van start is gegaan, ontvangt de Nederlandse overheid maandelijks uitgebreide rapportages van de verzekeraars. Hieruit blijkt dat de maatregel tot op heden het beoogde effect heeft gehad: het op grote schaal verlagen en intrekken van kredietlimieten vanwege toegenomen kredietrisico is voorkomen. De schades lopen sinds de zomer wel weer iets op, maar mede dankzij het pakket aan overheidsmaatregelen blijft de oorspronkelijk verwachte toename van het aantal faillissementen vooralsnog uit. Welk effect de verlenging van de maatregel heeft in 2021, met een tweede lockdown en het uiteindelijk afbouwen van de overheidssteun in het vooruitzicht, zal blijken. In 2020 leverde de herverzekering per saldo inkomsten op voor de Nederlandse overheid, maar daar staat het toegenomen risico tegenover. De regeling was in 2020 verliesgevend voor de betrokken kredietverzekeraars, maar zij zijn bereid dit verlies te nemen om zo ondernemend Nederland te steunen in deze economisch moeilijke tijden.


Was dit nuttig?