Skip to Content

Verbond positief over gesprekken kabinetsteun voor herstel economie na afloop coronacrisis

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Om het herstel van de economie een steun in de rug te geven, vinden er sinds half maart gesprekken plaats tussen kredietverzekeraars en de overheid over de mogelijkheid dat de Staat garant staat voor een deel van het risico van Nederlandse kredietverzekeraars. Deze kredietverzekeraars vergoeden de schade wanneer een klant een rekening van een leverancier niet betaalt. Een dergelijke samenwerking kan ervoor zorgen dat bedrijven die voor de covid-19 crisis gezond waren, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering.

Details nog niet bekend

De Staatsgarantie voor kredietverzekeringen zou een aanvulling zijn op de eerder geïntroduceerde steunmaatregelen uit het noodpakket van het kabinet. Een dergelijke garantie is juist belangrijk in de periode na het opheffen van de maatregelen. Als de handel weer mogelijk wordt, dan ontstaat er ook behoefte aan kredietverzekeringen. Hoe de regeling precies vorm krijgt, is nu nog niet bekend.

Publiek-private samenwerking

Door de grote onzekerheid en de slechte economische vooruitzichten door de coronacrisis zullen kredietverzekeraars niet in staat zijn om de door hen verstrekte pre-corona-limieten te handhaven. Ook zijn zij door de snelheid en de hevige impact van de corona-maatregelen niet in alle gevallen in staat de om de kredietwaardigheid van afnemers met dezelfde betrouwbaarheid te voorspellen. “Met daarbij in het achterhoofd de te verwachten grote hoeveelheid onbetaalde rekeningen, zijn de kredietverzekeraars, ondernemers en overheid het gesprek aangegaan”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Kredietverzekeringen worden verstrekt aan alle sectoren voor binnenlandse leveringen en export. Het totaal verzekerd bedrag van de Nederlandse kredietverzekeraars bedraagt momenteel ruim EUR 110 miljard en vertegenwoordigt circa EUR 250 miljard aan omzet van Nederlandse bedrijven met 400.000 bedrijven in binnen- en buitenland. Weurding: “De dekking van en via de kredietverzekeraars maakt handel mogelijk voor bedrijven in Nederland; het is de stille motor van economie die we draaiende moeten houden.”

De gesprekken tussen partijen zijn constructief vanuit het gemeenschappelijke doel om de Nederlandse economie en werkgelegenheid te beschermen van bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis zijn getroffen en waarvan de onderliggende bedrijfsmodellen -voor en na de crisis- bestendig zijn. Wanneer de regeling van start gaat en hoe de regeling eruit komt te zien hangt  bovendien af van ‘Brussel’ die een eventuele staatsgarantie moet goedkeuren.

Kredietverzekeraars brengen vertrouwen in de economie

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven stil komen te staan. Er vindt geen handel meer plaats en de risico’s op het niet-betalen van facturen is zeer groot. Kredietverzekeraars dekken het risico af van bijvoorbeeld een leverancier wanneer een afnemer niet in staat is de factuur te betalen. Een kredietverzekeraar schat dus de kredietwaardigheid van een afnemer en geeft op basis daarvan een limiet af aan de leverancier. Tot deze limiet (een bepaald bedrag) is de handel verzekerd: het maximumbedrag waarvoor de kredietverzekeraar dekking kan en wil bieden.


Was dit nuttig?