Vervolg noodregeling biedt meer ruimte

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
20-05-2020

Het kabinet heeft de verlenging en uitbreiding van het noodpakket voor banen en economie bekend gemaakt (NOW-2 regeling). Het Verbond van Verzekeraars verwelkomt het nieuwe steunpakket waarmee werkgevers, werknemers en zelfstandigen tijd krijgen zich aan te passen aan nieuwe economische omstandigheden en banen behouden kunnen blijven.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten uit de Kamerbrief Noodpakket 2.0:

Hogere forfetaire opslag, aanvullende voorwaarden

  • De forfaitaire opslag van 30%, bedoeld als tegemoetkoming in de werknemersverzekeringen, vakantiegeld en pensioenpremies, wordt verhoogd van dertig naar veertig procent.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
    • De ontslagboete wordt geschrapt.
    • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Nieuwe regeling MKB

In de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB krijgen MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters (bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)) een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, met een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. 

ZZP regeling verlengd met partnerinkomentoets

De regeling voor ZZP-ers (TOZO) wordt verlengd, maar bevat nu een partnerinkomenstoets. Daarnaast blijft ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157), tegen een verlaagd rentepercentage. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een oplossing voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand.

Verlenging belastingmaatregelen tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan en de rente wordt verlaagd. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. De Corona Overbruggingslening die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven krijgt een tweede tranche van 150 miljoen euro.


Was dit artikel nuttig?