Verzekeraars op goede weg in vertrouwensherstel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-06-2016

​Het vertrouwen van consumenten in de verzekeringssector is langzaam maar zeker aan het herstellen. De jaarlijkse enquête van DNB laat zien dat zo’n 65 procent van de consumenten de sector vertrouwt. Op het dieptepunt van de financiële crisis lag dat 10 procent lager.

Gevraagd naar het vertrouwen in de eigen verzekeraar toont bijna tachtig procent van de respondenten zich positief. Ook daar is een stijging te zien van 10 procent sinds het dieptepunt in 2009. Onderstaand plaatje laat de ontwikkeling van het vertrouwen sinds 2006 zien voor verzekeraars, banken, pensioenfondsen.

De cijfers staan in een brief waarin minister Dijsselbloem van Financiën de Tweede Kamer bijpraat over de stand van zaken in de financiële sector. Die staat er een stuk beter voor dan voor de crisis, constateert de minister. “De verbetering is het gevolg van strengere regels en eisen die de wetgever en toezichthouders na de financiële crisis hebben gesteld, maar deels ook door initiatieven die door de financiële sector zelf zijn genomen.”

Klantbelang centraal
Het Verbond van Verzekeraars is blij met het herstel van vertrouwen en wil deze lijn de komende jaren doorzetten. “De cijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn”, zegt algemeen directeur Richard Weurding. “In de voorbije jaren hebben we met verschillende initiatieven laten zien dat we het belang van onze klanten als uitgangspunt nemen. Voorbeelden zijn het herschrijven van de polisvoorwaarden, het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het instellen van een provisieverbod en de dit jaar geïntroduceerde Verzekeringskaarten.” Die laatste laten klanten op een uniforme wijze in een oogopslag zien wat wel en wat niet is gedekt in de verzekering. Dit sluit aan bij de door de minister gewenste standaardisatie.

Transparantie en eenvoud
Voor verder vertrouwensherstel moet de sector van de minister twee thema’s als leidraad hanteren: transparantie en eenvoud. “Financiële instellingen dienen informatie te verstrekken aan klanten, investeerders en andere belanghebbenden. Hiermee wordt inzicht geboden in en verantwoording afgelegd over het eigen functioneren en de gemaakte keuzes.”

Initiatieven waar het Verbond momenteel aan werkt, zoals de lancering volgende week van een ‘Klantmonitor’, sluiten daarbij aan. Met die monitor laten verzekeraars zien hoe zij ten opzichte van elkaar presteren op punten die voor klanten belangrijk zijn.
Dijsselbloem zelf noemt in zijn brief de ontwikkeling van Mijnverzekeringenopeenrij.nl, een voorbeeld van een ‘slimme dienst die consumenten kan helpen bij het nemen van financiële beslissingen’. “Het Verbond van Verzekeraars zet hiertoe eerste stappen door de verschillende afgesloten verzekeringen van consumenten online op een overzichtelijke manier te gaan aanbieden, naar verwachting in 2017”, aldus de minister.


Was dit artikel nuttig?