Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Wetswijziging zorgt voor gelijk speelveld WGA

De Tweede Kamer heeft een wetswijziging aangenomen die ervoor moet zorgen dat het speelveld tussen publiek en privaat in het WGA-stelsel gelijk wordt. Het Verbond is warm voorstander van deze wijziging. Hierdoor wordt de concurrentie tussen verzekeraars en het UWV eerlijker, en ontstaat meer nadruk om werk te maken van preventie en re-integratie.

Het WGA-stelsel zoals dat enkele jaren geleden is ontworpen, moest ervoor zorgen dat verzekeraars en het publieke UWV met elkaar concurreerden. Dat zou lagere werkgeverslasten opleveren en mensen sneller aan een baan helpen. Anouschka Schut (VVD) hield vorige week een pleidooi om de wet te laten aanpassen. “Het stelsel functioneert tot nu toe slecht”, zegt ze tegen AMweb. “Het was eerst onduidelijk welke risico’s verzekeraars liepen. Ze boden te lage premies en konden de schadelast veel minder beïnvloeden dan verwacht. (…) Verzekeraars werden geconfronteerd met naheffingen van het UWV, die de uitkeringen betaalde. Re-integratie-inspanningen waren niet optimaal en leidden niet tot lagere uitkeringen omdat het UWV nauwelijks arbeidsongeschikten herbeoordeelde.”
 
Kortom, waar het stelsel moest zorgen voor een gezonde concurrentie tussen de publieke en private markt, gebeurde het tegenovergestelde. De wijziging zorgt ervoor dat werkgevers betere keuzevrijheid krijgen, ze kunnen kiezen tussen het publieke UWV en private verzekeraars. Schut op AMweb: “Dit bevordert het gelijke speelveld (…) en hiermee zal ook de uitstroom op gang komen. Dan is het aan verzekeraars om met preventie- en re-integratiebeleid te laten zien wat ze echt waard zijn, zodat mensen sneller aan het werk komen na een tijd van arbeidsongeschiktheid.”

Lees het hele interview met Schut op AMweb.


Was dit artikel nuttig?