Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Convenant Buitengerechtelijke kosten - Letsel WA-RB

Dit convenant stelt vast welke vergoedingen voor buitengerechtelijke kosten een rechtsbijstandverzekeraar ontvangt van een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de afwikkeling van letselschade.

Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Letsel WA-RB voorziet in de vergoeding van buitengerechtelijke kosten door middel van een staffel. Zo kunnen letselvorderingen op een zo praktisch en efficiënt mogelijke wijze afgewikkeld worden. In de regeling is een onderscheid gemaakt tussen zogenaamd licht letsel en overig letsel. Doel is om de dienstverlening aan de slachtoffers met licht letsel te versnellen en verbeteren en de behandelkosten te beperken. De precieze voorwaarden staan in het convenant beschreven. Het convenant treedt op 1 juli 2021 in werking. De regeling loopt tot 1 juli 2024 en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens 12 maanden, tenzij partijen in onderling overleg besluiten tot aanpassingen van de regeling.

De staffelbedragen zijn vastgelegd voor de looptijd van één jaar en te vinden in het document kostentabel BGK 2021 rechtsbijstand. Per jaar volgt een nieuwe kostentabel.
Verder is in artikel 2 bijlage 3 bepaald dat indien de medische kosten niet op dossierniveau worden gedeclareerd bij de rechtshulpverlener, de verzekeraar de door de rechtshulpverlener in rekening gebrachte medische kosten vergoedt per tijdeenheid van 10 minuten, waarbij het uurtarief gedurende de looptijd van het convenant wordt gesteld op € 172,50. Voor administratieve activiteiten geldt een uurtarief van € 50,-

De Procesgang Licht Letsel is geïntegreerd in de BGK-L, zie bijlage 2 van de regeling.

Bekijk ook de uitspraken over het Convenant BGK-L door de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Bekijk het document

Bekijk ook:

Laatste versie: 1 juli 2021

Bijlages Kostentabel BGK 2021
Rekenmodule BGK02-21
Deelnemerslijst van het BGK-L 
Contactpersonenlijst Licht Letsel is op te vragen bij mw. R. Fenten via personenschade@verzekeraars.nl

 

;