Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant Buitengerechtelijke kosten - Materieel

Dit convenant regelt welke vaste vergoedingen voor buitengerechtelijke kosten een rechtsbijstandsverzekeraar ontvangt van een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de afwikkeling van materiële schade voortvloeiend uit een verkeersongeval.
 
Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Materieel voorziet in de vergoeding in de vorm van een lumpsum. De hoogte van de lumpsum is afhankelijk van het feit of er bij de behandeling van een zaak discussie ontstaat over de afwikkeling van de schade en van het tempo waarin de zaak wordt afgehandeld. Het convenant wordt steeds met één jaar verlengd en de lumpsum wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 bedraagt de lumpsum in een zaak zonder discussie € 39,40 (dit was € 37,05 in 2023) en in een zaak met discussie € 361,30 (dit was € 339,60 in 2023). De precieze voorwaarden staan in het convenant beschreven.

Uitspraken over het Convenant BGK-M door de Geschillencommissie Schadeverzekeraars
Over het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Materieel zijn nog geen uitspraken gedaan door de Geschillencommissie.

Bekijk het document

Bekijk ook

Laatste versie: 1 september 2019

Bijlage:

deelnemerslijst

;