Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant Overgesloten Dekking Rechtsbijstandverzekering

Dit convenant heeft tot doel te voorkomen dat rechtsbijstandverzekeraars naar elkaar verwijzen als een verzekerde is overgestapt naar een andere rechtsbijstandverzekeraar. Als een verzekerde overstapt van de ene naar een andere rechtsbijstandverzekeraar, is het niet altijd duidelijk bij welke verzekeraar hij een geschil moet melden. Soms ontstaat een geschil al in de periode dat de verzekerde nog bij de oude verzekeraar was verzekerd, maar wordt het pas echt als een probleem ervaren als zijn polis intussen bij de nieuwe verzekeraar loopt. Verzekeraars verwijzen in zulke gevallen wel eens naar elkaar, waardoor een verzekerde tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Om dit op een zo klantvriendelijke wijze op te lossen, is het ‘Convenant regeling overgesloten dekking’ opgesteld. De hoofdregel in dit convenant bepaalt dat de nieuwe verzekeraar de zaak in principe in behandeling neemt, behalve als overduidelijk is dat het conflict al is gestart tijdens de oude verzekering.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 februari 2015

Bijlages Deelnemerslijst
;