Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant Regres Zorgverzekeraars / Aansprakelijkheidsverzekeraars

Dit convenant heeft tot doel een vlotte afwikkeling van vorderingen van zorgverzekeraars op aansprakelijkheidsverzekeraars te bereiken. Het gaat om medische kosten die zorgverzekeraars hebben gemaakt als gevolg van een ongeval waarvoor de verzekerde van een aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk is. Ook is in dit convenant een regeling voor de vergoeding van administratiekosten overeengekomen. Het convenant liep eind 2019 af. Verbond en ZN kwamen overeen dat de gemaakte afspraken zouden doorlopen totdat beide partijen een nieuw convenant overeen zouden komen. Per 1 januari is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van drie jaar. Het convenant eindigt op 31 december 2025. Het convenant is bindend voor schade- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel ZN en op dit convenant hebben ingetekend.

Bekijk het document

Ingangsdatum: 1 januari 2023

 

Zie ook:

Intekenlijst Zorgverzekeraars Nederland
Intekenlijst Verbond van Verzekeraars
Veelgestelde vragen Convenant regres Zorg- en Aansprakelijkheidsverzekeraars

 

;