Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen

Dit convenant bevat een schaderegelingsafspraak tussen reis- en zorgverzekeraars over de behandeling van ziektekosten die in het buitenland worden gemaakt. Beide verzekeringen bieden dekking van medische kosten. Daarom is het van belang dat er heldere afspraken zijn tussen zorgverzekeraars en reisverzekeraars over de afwikkeling van de schade en dat duidelijk is wie welk risico draagt. Per 1 januari 2023 is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van drie jaar en eindigt op 31 december 2025 met stilzwijgende verlenging van één jaar. Het convenant is bindend voor reis- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel van ZN en op dit convenant hebben ingetekend.

Bekijk het document (geldig van 2023 t/m 2025)

Laatste versie: 1 januari 2023

Bijlages Deelnemerslijst reisverzekeraars
Deelnemerslijst zorgverzekeraars
;