Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant Schaderegeling bij Schadeverzekering Inzittenden- en Motorrijtuigverzekering

Dit convenant bevat afspraken over de afwikkeling van verhaalclaims tussen de schadeverzekeraar van de inzittende(n) en de verzekeraar van het motorrijtuig, om de schadebehandeling zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 januari 2023

Update 17 april 2023

Op 1 januari 2023 is het nieuwe Convenant Schaderegeling bij Schadeverzekering Inzittenden- en Motorrijtuigverzekering ingegaan. In de convenantstekst is per abuis bij artikel 6 een zin blijven staan, zodat dit artikel is aangepast. Verder bleek de tekst van artikel 5 Kosten in de praktijk tot uitvoeringsproblemen te leiden. Daarom is ook deze tekst aangepast. Voor de kosten van de arbeidsdeskundige wordt voor 2023 gewerkt met een vaste vergoeding. Verder is de term medisch adviseur vervangen door medische expertise, zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was.

Zie ook:

Overzicht intekenaars convenant

Intekenformulier

Declaratieformulier