Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant verduurzaming in de koopketen

De komende dertig jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd worden wil Nederland voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft samen met alle partijen die een rol spelen bij de aanschaf, verbouwing en financiering van de eigen woning, waaronder het Verbond van Verzekeraars, een convenant opgesteld om het onderwerp verduurzaming te verankeren in de koopketen. Voor hypothecair financiers gaat het om een inspanningsverplichting om de consument te wijzen op het belang van verduurzaming. Daarnaast wordt van financiers die actief hypotheken aanbieden verwacht dat zij zich inzetten om een goede financieringsmogelijkheid te bieden voor de koper en de zittende woningeigenaar. De ingangsdatum van het Convenant is 17 december 2020.

Bekijk het document

 Laatste versie: 17 december 2020

 

 

;