Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Overeenkomst Bedrijfsschade Taxi's

Deze bedrijfsregeling regelt een procentuele vergoeding bij bedrijfsschade door stilstand na schade van een taxi, te betalen door de verzekeraar van de hiervoor aansprakelijke partij.

Tijdelijke aanpassing 2022

In nauw overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de bedrijfsschaderegeling taxi’s wederom tijdelijk aangepast. Voor de schades in 2021 was eerder al een tijdelijke aanpassing van kracht, waarbij het gemiddeld opgereden bedrag werd bepaald door een tweejaarlijks gemiddelde.

Voor de schades in 2022 is besloten bij het vaststellen van de bedrijfsschade (artikel 3) een vast bedrag van € 205,- per kalenderdag aan te houden in plaats van het gemiddeld opgereden bedrag. Alle overige teksten en artikelen blijven van kracht. Medio 2022 treden het Verbond en KNV in overleg om te komen tot afspraken over een definitieve regeling voor bedrijfsschades vanaf 2023.

Indexering minimale schadebedrag

In de bedrijfsschaderegeling is overeengekomen dat het in de overeenkomst opgenomen minimale schadebedrag jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer. Dit houdt in dat voor schadegevallen vanaf 1 januari 2022 het minimale schadebedrag wordt vastgesteld op € 837,00.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 juni 1998

;