Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Protocol Verzekeraars en Criminaliteit

Deze kerncode wordt in de toetsingscyclus 2023-2027 niet intensief getoetst maar d.m.v. het self assessment.

Dit protocol heeft tot doel verzekeringsfraude en (georganiseerde) criminaliteit terug te dringen, door verzekeraars op uniforme wijze te laten werken aan de preventie, detectie en afhandeling daarvan.
De artikelen in dit Protocol kunnen bij ‘Nadere uitwerking’, al dan niet per sectoronderdeel, meer concreet worden gemaakt.

Bekijk het document

Bekijk de Engelse versie

Nadere Uitwerking Gezondheidsvragen bij claim levensverzekering

Laatste versie: 20 juni 2018
Nadere uitwerking Gezondheidsvragen bij claim levensverzekering ingangsdatum 1 januari 2024 met uiterlijke implementatie per 30 juni 2024

;