Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Richard Weurding

Richard Weurding is geboren op 2 december 1961 in Voorburg (Zuid-Holland). Hij studeerde van 1980-1985 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Per 1 maart 2006 is Richard Weurding algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

In 1987 trad hij in dienst bij het Verbond van Verzekeraars. Als beleidsmedewerker heeft hij zich onder meer beziggehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector, rechtsbijstandverzekeringen, fraudebestrijding en het schadeverzekeringsbedrijf in brede zin.
In de periode 1993-1997 was hij directiesecretaris en was zo nauw betrokken bij diverse vernieuwingsprojecten binnen de organisatie. Tevens was hij secretaris van het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. Vanaf 1997 heeft Richard Weurding managementfuncties vervuld bij de sector Schadeverzekering en de sector Algemene Beleidszaken. Sinds mei 2000 maakt hij deel uit van de directie.

Nevenfuncties

 • vanaf 2002  Lid Adviesraad NIBUD
 • vanaf 2006  Lid Stuurgroep ‘Wijzer in Geldzaken’
 • vanaf 2006  Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
 • vanaf 2016  Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • vanaf 2006  Lid Sociaal-Economische Raad
 • vanaf 2006  Lid Executive Committee Insurance Europe
 • vanaf 2007  Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • vanaf 2008  Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs
 • vanaf 2011  Lid Stichting duurzame (micro-)pensioenen ontwikkelingslanden
 • vanaf 2011  Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • vanaf 2011  Lid Bestuur Stichting Goede Doelen Noordhollandsche 1816
                       (o.a. projecten KNRM, Carré, KNGF, Talentboek, Artis)
 • Vanaf 2015  Lid (vanaf oktober 2016 voorzitter) Bestuur Stichting Vereniging Vrienden Spoorwegmuseum
 • Vanaf 2017  Lid Programma Adviesraad SWOV