2020 wordt een cruciaal jaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
09-01-2020

“De economische vooruitzichten zijn niet slecht. Er zal dit jaar sprake zijn van groei, hoewel deze lager uitpakt dan we gewend zijn (1,2 tot 1,5 procent). Minpunt is dat de rente heel laag blijft. Dat is onder meer voor verzekeraars ongunstig en de vraag rijst hoe lang dat nog duurt.” Algemeen directeur Richard Weurding maakte er in zijn nieuwjaarsspeech geen geheim van: “2020 wordt een cruciaal jaar. Op veel gebieden.”

Traditiegetrouw opende Weurding het jaar begin deze week met een presentatie waarin hij zijn bespiegelingen over economie, maatschappij en sector deelt met de medewerkers van het Verbond. Hij vindt dat de sector er goed voor staat. De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het pensioenakkoord en de arbeidsmarkt. “De polder heeft het best goed gedaan in 2019. Er is immers een pensioenakkoord tot stand gekomen en er zijn belangrijke cao’s gesloten, maar de vraag is wel hoe het in 2020 verder gaat. Zo moet het akkoord verder worden uitgewerkt en daar zit tot nu toe nog niet zo veel schot in.”

Arbeidsmarkt

Later deze maand komt de commissie Borstlap met zijn bevindingen over de arbeidsmarkt. Als het aan Weurding ligt, wordt er gekoerst op een modernisering van de arbeidsmarkt door de huidige segmenten meer naar elkaar te laten toegroeien. Voor ondernemers kan worden gedacht aan een echte basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid, maar volgens Weurding dan wel mét behoud van keuzes. “Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of ze hun huidige verzekering willen behouden of een volwaardige andere verzekering willen sluiten. Zo’n zogenoemde opt-out past bij een moderne arbeidsmarkt.”
Daarnaast noemt hij het “van cruciaal belang” dat werkgevers ook in de toekomst betrokken blijven bij de sociale zekerheid. “Zeker als het gaat om preventie en re-integratie. Dat heeft de aanpak van de laatste jaren ons wel geleerd.”

Directe verzekering

Weurding signaleert ook een uitdaging op het terrein van mobiliteit. “Verzekeraars willen graag het slachtoffer meer centraal stellen in de schadebehandeling en wij denken dat dat kan met een directe verzekering. Een slachtoffer of gedupeerde kan bij schade direct zijn eigen verzekeraar aanspreken, zodat de schade veel sneller kan worden afgehandeld. Andersom geldt dat onze sector met zo’n directe verzekering meer toegevoegde waarde kan leveren aan klanten. Een mooie win-win, maar dat vergt wel een fundamentele verandering van het huidige aansprakelijkheidssysteem.”

Solvency II

Weurding richtte zich in zijn boodschap tot slot nog nadrukkelijk op Europa. Zo noemde hij het “echt noodzakelijk” dat de Solvency-regelgeving in de al lopende Brusselse evaluatie wordt herzien en er meer ruimte komt voor verzekeraars om hun kernfuncties (lange termijnrisico’s overnemen en lange termijninvesteringen doen) goed te kunnen blijven uitoefenen. “Zeker als het gaat om het stimuleren van groene investeringen voor een duurzame(re) economie. Solvency II is nu te vergelijken met een korset waarin verzekeraars blauw aanlopen als we niet oppassen.”

Namens het bestuur, directie en alle medewerkers van het Verbond van Verzekeraars wenst Richard Weurding u een gelukkig, gezond en schadevrij nieuwjaar!


Was dit artikel nuttig?