Skip to Content

5 vragen over koperdiefstal

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Koperdiefstal neemt toe. Op het spoor, maar er verdwijnen ook steeds vaker koperkabels uit parken met zonnepanelen. De koperprijs blijft voorlopig hoog, dus de vraag rijst: wat kun je doen om diefstal en andere ellende te voorkomen? Senior Risk Engineer Rob van Nierop (HDI) geeft antwoord op vijf vragen.

1. Hoe vaak komt koperdiefstal voor? Neemt het echt zo'n enorme vlucht?

“Ik zie de schades van koperdiefstal bij zonneparken geregeld voorbijkomen bij HDI, maar er komen ook steeds meer parken bij. Ik vind het daarom lastig om te spreken over grote stijgingen in aantallen diefstallen. Het zijn in ieder geval heel nare schades waarvoor weinig aandacht is, terwijl we er juist nu in de volle breedte meer aandacht aan moeten schenken. We zitten immers in een energietransitie waardoor de vraag naar koper steeds verder zal stijgen.”

2. Waarom zijn het nare schades?

“Omdat ze tot veel schade leiden, met name voor de ondernemer. De gestolen kabels moeten na een diefstal zo snel mogelijk worden vernieuwd. Vaak is er ook schade aan de transformatorstations die voor de opwekking moeten zorgen. Het kost doorgaans veel tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En natuurlijk ligt het eraan hoe groot het zonnepark is en welke maatregelen de ondernemer vooraf heeft getroffen, maar gemiddeld is hij zo’n tienduizend euro per dag aan stilstandschade en kostenderving kwijt.”

3. Weet jij wie de diefstallen plegen?

“Dat zijn meestal professionele dadergroepen. De diefstallen bij zonneparken zijn nog een stapje professioneler dan die bij de NS. Je hebt immers wel wat technische kennis nodig, van beveiligingssystemen en reactietijden van alarmopvolgers. Aan de andere kant krijgen de professionals de locaties zo aangeleverd. Via Google Maps zien ze in één oogopslag waar de zonneparken liggen.”

4. Is er wat tegen te doen?

“Zeker. Heel veel zelfs. Een ondernemer moet er liefst voor zorgen dat zijn zonnepark zodanig is beveiligd dat daders op zoek gaan naar andere doelen. Dat begint al met de aard en ligging van de locatie. Staat er een hek omheen? Ligt het park op een verlaten terrein? Of lopen er geregeld mensen langs? De preventieve werking van goede zichtbare beveiligingsmaatregelen speelt een grote rol. Maar ook de samenhang en de juiste werking van het hele systeem moeten op het risico zijn afgestemd. Wij noemen dat in beveiligingsjargon O-B-E (Organisatorisch, Bouwkundig en Elektronisch). Een ondernemer kan nog zo’n hoog hek neerzetten of nog zo’n goed alarmsysteem laten installeren, als de samenhang niet klopt, is de kans op schade nog steeds aanzienlijk. Soms lijkt het alsof alles klopt en dan blijkt dat de telefoon niet wordt opgenomen door een opvolgdienst. Dat soort ‘missers’ kun je je niet veroorloven.”

5. Wat kunnen verzekeraars doen?

“Meer maatwerk leveren. Een hek, camera’s, detectie en een betrouwbare opvolging na alarmering worden gelukkig steeds vaker als essentieel gezien, maar er is meer mogelijk. Als een ondernemer verschillende beveiligingsbedrijven uitnodigt voor een offerte, kan ik hem helpen bij de selectie. Ook kan ik hem wijzen op de handreikingen Beveiligingsmaatregelen voor buitenterreinen, mobiliteitsbedrijven en transport-/logistieke bedrijven van het Verbond van Verzekeraars. Of de door Techniek Nederland en KIWA ontwikkelde BRL voor bouwplaatsbeveiliging (scope 1, niveau 1 tot en met 4). Het is echt aan te raden om bij zonneparkprojecten vooraf te verkennen wat er mogelijk is. Dat werkt beter dan achteraf je verlies te moeten nemen.
Wij merken dat beveiliging nu vaak als een sluitpost wordt gezien. En als een ondernemer zijn zaakjes niet op orde heeft, kan een verzekeraar bijvoorbeeld het eigen risico verhogen. Stel dat de eerste tien dagen stilstandschade voor eigen risico zijn, dan zit een ondernemer bij dat gemiddelde van 10.000 euro per dag, zo op een ton schade. En als materialen moeilijk leverbaar zijn en aannemers op korte termijn geen tijd hebben, dan lopen de bedragen nog veel hoger op. Uiteraard willen wij met die ondernemer meedenken, zodat hij vooraf de juiste preventieve maatregelen kan nemen.”


Was dit nuttig?