Skip to Content

Aanpak verzekeringsfraude voorkomt 85 miljoen euro aan onterechte claims in 2021 

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars betrapten vorig jaar zo'n 13.000 mensen op het plegen van fraude met verzekeringen. In totaal probeerden zij voor ruim 85 miljoen euro te frauderen. Onder de fraudeurs zijn steeds meer ondernemers. Daarentegen neemt het aantal fraudes onder particulieren af. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

In 2021 zijn er 1.198 frauderende ondernemers gesnapt. In 2020 waren dat er 1.061. “Een stijging van 13% van het aantal vastgestelde zakelijke fraudes”, vertelt Richard Weurding, Algemeen directeur van het Verbond, in een toelichting op de jaarcijfers. “Dat komt omdat er steeds meer aandacht is voor fraudedetectie in de zakelijke markt. Het aantal frauderende ondernemers in het Extern Verwijzingsregister is zelfs méér dan verdubbeld”, benadrukt hij. “Via dat systeem waarschuwen zakelijke verzekeraars elkaar voor malafide bedrijven, waardoor fraude steeds beter voorkomen wordt.”
Weurding vervolgt: “Verzekeraars vinden het belangrijk om fraude met verzekeringen stevig te blijven aanpakken om te voorkomen dat verzekerden die te goeder trouw zijn onnodig te veel premie betalen.”

Meeste fraude met autoverzekering

Het aantal betrapte fraudeurs is met 13.000 in 2021 vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Wel is er in totaal voor een iets lager bedrag gefraudeerd, namelijk 85 miljoen euro in 2021 ten opzichte van 88 miljoen euro in 2020. Daarbij blijft de motorrijtuigenverzekering (zoals de autoverzekering) met 54% het populairst om mee te frauderen. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of dienen een dubbele claim in. Verder staan in de top drie de inboedelverzekering (26%) en aansprakelijkheidsverzekering (12,5%). 

Wie de schoen past

Neem bijvoorbeeld een claim na een woninginbraak. Een vrouw gaf daarbij een paar schoenen ter waarde van 1.500 euro op. Als bewijs stuurde ze een foto mee waarop zij de schoenen droeg. Wat niet paste, is dat uit onderzoek bleek dat de foto drie weken na de inbraak was gemaakt.

Aanpak cybercriminaliteit

Verder geven de CBV-jaarcijfers inzicht in de aanpak van cybercriminaliteit in de verzekeringssector. Het Computer Emergency Response Team (i-CERT), waarin verzekeraars samenwerken, heeft vorig jaar 151 waarschuwingen over cyberdreigingen gedeeld. Bijvoorbeeld op het moment dat verzekeraars op een ‘hitlijst’ staan. Zo kunnen zij direct in actie komen en schade voor de eigen organisatie en hun klanten voorkomen of beperken.

 

Bekijk de CBV Factsheet
De jaarcijfers zijn gebundeld in de nieuwste CBV Factsheet. Ook bevat deze factsheet meer informatie over het succes van publiek private samenwerking (PPS) in de strijd tegen (verzekerings)criminaliteit, een nieuw instrument voor fraudepreventie én de dienstverlening van het CBV.


Was dit nuttig?