Aanvullende maatregelen brandveiligheid ouderen nodig

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-03-2016

Meer ouderen, die langer zelfstandig thuis wonen. En juist die groep blijkt vaker slachtoffer te zijn van brand. Daarom pleitte Brandweer Nederland woensdag 9 maart tijdens een rondetafel in de Tweede Kamer voor maatregelen. Het Verbond herkent de risico’s en ondersteunt het pleidooi van de brandweer.

De rondetafel vond plaats naar aanleiding van een brief van minister Blok aan de Kamer over het onderwerp. Hij beantwoordt daarin vragen over brandveiligheid en ouderen. De Tweede Kamer behandelt het onderwerp op 16 maart. In de brief verwijst de minister naar een aantal onderzoeken van De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Daaruit blijkt dat ouderen door fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang drie keer zoveel kans hebben slachtoffer te worden van brand dan de gemiddelde inwoner in Nederland. Het gaat om een grote groep mensen. Door vergrijzing is over vijftien jaar een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Bovendien zullen mensen mede door het ingezette overheidsbeleid langer zelfstandig in hun wijk of buurt blijven wonen en er zullen minder verzorgingshuizen zijn. Verzorgingshuizen worden omgebouwd tot zelfstandige woningen. Tegelijk blijkt uit onderzoek dat ouderen juist in een zelfstandige woonomgeving slachtoffer worden van brand, en niet in verzorgingstehuizen. Bovendien is de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid bij de bewoner terechtgekomen.

Verplichte rookmelders en regelgeving

Brandweer Nederland geeft aan dat bij ongewijzigd beleid een serieuze toename van het aantal oudere slachtoffers en gewonden valt e verwachten. Daarom pleit de brandweer voor aanvullende brandveiligheidsmaatregelen ter bescherming van deze kwetsbare doelgroep. Te denken valt aan verplichte rookmelders ook voor bestaande bouw, voor regelgeving voor de nieuwe, omgebouwde seniorencomplexen, voor het inzetten van innovatieve oplossingen in woningen, en het versterken van voorlichting.

Het Verbond ondersteunt dit pleidooi. Ook voor het Verbond is brandpreventie een belangrijk thema. Vorig jaar hebben het Verbond en de Brandweer middels een convenant de samenwerking ingezet om brandveiligheid te verbeteren. Verder ondersteunt het Verbond de Brandwondenstichting en heeft het Verbond samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de e-learning veilig wonen opgezet.


Was dit artikel nuttig?