Actieprogramma moet cybercrime en fraude terugdringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

​Cybercriminaliteit, heling, transportcriminaliteit en fraude. Het zijn slechts enkele van de vormen van criminaliteit die het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) wil aanpakken met zijn nieuwe Actieprogramma Veilig Ondernemen. Het Verbond doet mee aan het programma en roept individuele verzekeraars op ook hun steentje bij te dragen.

In het NPC werken brancheorganisaties uit het bedrijfsleven en overheidspartijen samen om criminaliteit terug te dringen waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen. Het nieuwe actieprogramma schetst wat ze in de jaren 2017 en 2018 gaan doen.

In het plan staat een flink aantal actiepunten. Zo gaat het NPC onderzoeken hoe het bewustzijn onder ondernemers van cyberrisico’s kan worden vergroot. Het Verbond haakt hierop aan door te kijken hoe de markt voor cyberverzekeringen kan worden gestimuleerd. Ook wil het NPC transportondernemers ertoe aansporen vaker aangifte te doen van diefstal van vrachtauto’s en ladingen. Verder gaat het onderzoeken hoe gestolen goederen beter kunnen worden getraceerd.

Fraude
Het Verbond heeft meegewerkt aan het opstellen van het programma. Er komen dan ook vormen van criminaliteit in terug waar verzekeraars zelf slachtoffer van worden, zoals fraude en cybercriminaliteit. Daarnaast is rekening gehouden met de maatschappelijke bijdrage die de sector vanuit zijn kennis en expertise kan leveren. Immers: verzekeraars krijgen voortdurend met schadeclaims als gevolg van criminaliteit te maken.

Het Verbond doet als brancheorganisatie mee aan het programma, maar doet ook een oproep aan individuele leden om dat waar mogelijk ook te doen.

Digitalisering
Het NPC signaleert enkele ontwikkelingen die van belang zijn voor de criminaliteitsbestrijding. Digitalisering leidt bijvoorbeeld tot nieuwe vormen van criminaliteit. Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking en informatie-uitwisseling bieden juist kansen in het bestrijden hiervan.

Meer weten? Bekijk het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2017-2018.


Was dit artikel nuttig?