Skip to Content

Afsluiting Verbondscourse 2023: samen zijn wij de toekomst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Gisteren rondden managers en (aankomend) directieleden, vanuit 17 verschillende verzekeraars, de Verbondscourse af. Dat betekent dat zij een brede kijk op de verzekeringssector én een stevig netwerk rijker zijn. Een korte terugblik op deze dag.

Samen met Marijke Roskam (BNR) keken ze terug op de course die bestaat uit de drie blokken: De wereld om ons heen, Stakeholders en politiek én Ontwikkelingen die verzekeraars raken.

Lagerhuisdebat

Om de kennis en inzichten uit voorgaande blokken op een interactieve manier naar boven te halen, namen de deelnemers plaats in het Lagerhuis van het Verbond. Onder leiding van Marijke debatteerden zij over stellingen als: over 10 jaar zijn verzekeraars radicaal anders georganiseerd. En: we benutten de kansen om als sector te verduurzamen optimaal. De opdracht was om in twee groepen, voor en tegen, tot een visie en goede argumenten te komen. De sfeer zat er direct goed in en er werd bevlogen gediscussieerd en gelachen.

Debatteren tijdens afsluiting Verbondscourse

To do's voor de sector

Omdat de Verbondscourse één van de intensieve programma's is waarin de sector samenkomt, was het na het Lagerhuis tijd om samen 3 ontwikkelingen te benoemen die verzekeraars raken. Op meerdere flipovers verschenen de arbeidsmarkt en het menselijk kapitaal, de digitalisering en duurzaamheid. Volgens de deelnemers zijn de to do's onder andere om het menselijk kapitaal beter te benutten door (nog) meer te investeren in de vakbekwaamheid van medewerkers en nieuw talent. En als we het over digitalisering hebben, snappen we als sector goed genoeg wat dat inhoudt? En wat AI kan betekenen voor onze sector? En natuurlijk ontbrak duurzaamheid niet. Net als vorig jaar werd ook nu gehamerd op minder concurrentie en meer samenwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om rapportageverplichtingen, de CSRD etc. Samen zijn wij de toekomst, dus laten we onze kennis delen en niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden.

Werelden dichter bij elkaar brengen

Nancy Carels-Koorn is één van de deelnemers van de Verbondscourse 2023. Sinds september 2021 is zij Manager Volmacht & Fraudebeheersing bij AnsvarIdéa. “Ik kom uit de volmachten en moet toegeven dat ik weleens op verzekeraars heb gemopperd. De twee entiteiten zijn onderdeel van dezelfde waardeketen, maar begrijpen elkaar niet altijd even goed. Deze course heeft me veel inzicht gegeven in het speelveld van verzekeraars. Dat komt door de verschillende gastsprekers, maar ook zeker door coursegenoten vanuit allerlei disciplines. Van schade, inkomen tot banken. Tot zo'n twee jaar geleden was mijn tunnel de wereld van de gevolmachtigd agent. Maar die tunnel is mede door dit programma verbreed. Ik ben in mijn werk nog steeds met volmachten bezig en blijf onder meer als docent van de NIBE-SVV-vakopleiding Gevolmachtigd Agent up-to-date. Ik wil die twee werelden, die van verzekeraars en gevolmachtigd agenten dichterbij elkaar brengen en ben ervan overtuigd dat dat kan.”

Nancy in het Lagerhuis van het Verbond

In 2023 hebben deze verzekeraars kandidaten aangedragen: AIG, Athora, NN Group, Achmea, Anker Insurance, AnsvarIdéa, Univé, ARAG, OWM Achterhoek, De Vereende, De Goudse, VvAA, a.s.r., Lifetri, Allianz, Scildon en CHUBB.

Over de Verbondscourse
De Verbondscourse is een programma van het Verbond van Verzekeraars dat elk jaar speciaal wordt ontwikkeld voor talentvolle managers en (aankomende) directieleden. De course draagt bij aan een verbreding en verdieping van de oriëntatie van de deelnemers op de verzekeringssector. De voorbereidingen voor de 16e editie in 2024 zijn alweer gestart. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met organisatoren Lieke Hoomans of Marlen Simons.

Dankjewel!


Met dank aan iedereen die dit jaar heeft bijgedragen aan de Verbondscourse. Op naar de 16e editie in 2024!


Was dit nuttig?