Skip to Content

Altijd overzicht van al je verzekeringen in digitale omgeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

​Consumenten moeten zo snel mogelijk al hun particuliere verzekeringen veilig en overzichtelijk kunnen inzien in een digitale ‘poliskluis’. Het algemeen bestuur van het Verbond heeft besloten een online omgeving te laten bouwen. Veel verzekeraars hebben al toegezegd mee te werken – waardoor nu al duidelijk is dat meer dan 75 procent van alle verzekeringen beschikbaar komt in de beveiligde online omgeving. Dat percentage loopt naar verwachting nog verder op.

De online omgeving is een website waarop je de gegevens van al je particuliere verzekeringen altijd en overal kunt inzien op je computer, tablet of smartphone. Overzichtelijk en actueel. Ook kan de consument anderen, bijvoorbeeld familie, machtigen om zijn gegevens te laten inzien, bijvoorbeeld om te laten weten dat er een uitvaartpolis is. Ander voordeel is dat de klant simpel kan checken of hij niet dubbel verzekerd is, of dat er juist een verzekering ontbreekt.

Eenvoudig
De online omgeving werkt eenvoudig. De verzekeraar stuurt de verzekerde een code, bijvoorbeeld met de prolongatie van de polis of per brief of e-mail. De consument gaat naar de website en voert de code in, waarmee hij zijn verzekeraar opdracht geeft om de polis zichtbaar te maken. Via die online omgeving heeft de verzekerde ook direct toegang tot zijn verzekeringsmaatschappij voor vragen of het melden van een schade of klacht.

Privacy gewaarborgd
De klant houdt de volledige regie over zijn gegevens: de klant bepaalt zelf of en, zo ja, welk overzicht hij in zijn online omgeving wil en met wie hij dat eventueel wil delen. Voor de ontwikkeling van de digitale ‘poliskluis’ gelden strenge veiligheidsnormen en privacyregels. Een aparte stichting zal het beheer gaan regelen. Er komt geen centrale database van alle verzekeringen. Elke keer dat de consument de digitale omgeving raadpleegt, worden de data rechtstreeks opgehaald bij de verzekeraars.

Tijdpad
Momenteel loopt een offertetraject met partijen die een dergelijke omgeving kunnen bouwen. De ambitie is snel een keuze te maken om medio deze zomer, in opdracht van de stichting, de bouw te beginnen. Vanaf 2016 wordt getest of alles werkt en kunnen verzekeraars vervolgens aansluiten. Het is de ambitie om de online poliskluis in 2017 operationeel te hebben.

Grote voordelen
Het Verbond, kartrekker van het project, heeft in de aanloop naar de realisatie veel tijd geïnvesteerd in consumentenonderzoeken en gesprekken met stakeholders. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond is enthousiast over de eerste reacties. “Die steun is belangrijk voor verzekeraars. De kluis is een mooi project met grote voordelen voor de verzekeraar en vooral de klant, die niet langer in de schoenendoos op zoek hoeft naar zijn polis.”


Was dit nuttig?