ALV kan digitaal plaatsvinden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-04-2020

Besturen van organisaties kunnen binnenkort hun algemene vergadering (ALV) houden via livestream (audio of video). Om dit mogelijk te maken heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de bestaande wetgeving aangepast die voorschrijft dat ALV’s altijd fysiek plaatsvinden.

Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders van tevoren of tijdens de digitale vergadering vragen kunnen indienen die tijdens de vergadering beantwoord worden. De genomen besluiten tijdens de digitale ALV zijn rechtsgeldig, ook als een lid of aandeelhouder niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan zon vergadering. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een ALV en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Op 24 juni vindt de ALV van het Verbond plaats. Wij houden u op de hoogte van de wijze waarop de bijeenkomst plaats zal vinden, fysiek of digitaal. 

Nieuwe tijdelijke wetgeving  

Het ministerie zet deze stap om ervoor te zorgen dat, naast de bestrijding van het coronavirus, de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. Bestaande wetgeving biedt al veel ruimte om praktische problemen op te lossen vanwege de coronacrisis. Waar dat niet het geval is, zijn nieuwe tijdelijke wettelijke voorzieningen of aanpassingen nodig. Dit kan deels met terugwerkende kracht. 

Vervolgstappen 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 


Was dit artikel nuttig?