Bedrijven zijn veiliger

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
07-01-2016

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn in de afgelopen drie jaar veiliger geworden. Dat vindt het merendeel van risicodeskundigen (58 procent) die in de verzekeringsbranche actief zijn en aan een enquête van het Verbond hebben deelgenomen.

Met name risicodeskundigen in de branches Agrarisch en Motor vinden dat de bedrijven en instellingen die zij in de boeken hebben staan, meer oog hebben voor risico’s en meer gebruik maken van (brand)veilige materialen. Daarnaast zouden deze bedrijven zich meer zorgen maken over de continuïteit van de onderneming en zouden er betere inspecties en controles plaatsvinden.

Preventie

Winst is vooral nog te boeken op het terrein van preventie. Bijvoorbeeld door de (risico)bewustwording te vergroten, afspraken en inspecties vast te leggen, en door kennis te delen. Ook moeten ondernemers ervan worden doordrongen dat het slechts voldoen aan wet- en regelgeving een onderschatting is van de risico’s die het bedrijf loopt. Bijna de helft van de risicodeskundigen, 44 procent, is namelijk van mening dat het wettelijk/toezichthoudend kader onvoldoende is. In hun ogen worden bestaande wetten en normen onvoldoende geïnspecteerd, is de handhaving onvoldoende en zijn ondernemers niet goed genoeg voorbereid op hun eigen verantwoordelijkheid nu de overheid steeds verder terugtreedt. Ze pleiten daarom voor meer dialoog, uitwisseling van informatie en een betere samenwerking tussen overheid en verzekeraars.

Cyber en fraude

Als ‘nieuwe’ risico’s hebben de ondervraagden onder meer zonnepanelen, inductie, IT en onvoldoende besef van aansprakelijkheidsrisico’s genoemd. Op de vraag op welke terreinen bedrijven minder veilig zijn geworden, werden vooral cyber en fraude genoemd. Volgens de risicodeskundigen is de financiële crisis daar debet aan. Deze zorgt namelijk zowel voor meer als voor minder veiligheid. Meer, omdat ondernemers zich bewuster zijn dat schade hun continuïteit in gevaar brengt. Minder, doordat er wordt bezuinigd op preventie en veiligheid. Opvallend tot slot is dat de meer regionaal opererende risicodeskundigen negatiever zijn over het wettelijk kader (54 procent) dan de wereldwijd (46 procent) en de landelijk werkende deskundigen (35 procent).


Was dit artikel nuttig?