Skip to Content

Betere samenwerking in uitvaartketen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Uitvaartverzekeraars en -ondernemers gaan onderlinge communicatie en samenwerking verder verbeteren. Er komen kortere en duidelijkere reactietermijnen voor een tijdige en goede voorlichting aan nabestaanden. Een en ander is vastgelegd in een geactualiseerd protocol van het Verbond van Verzekeraars (namens natura-uitvaartverzekeraars) en de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU, namens gecertificeerde uitvaartondernemers).

"Dit biedt houvast aan onze leden, maar vooral duidelijkheid voor nabestaanden. Dat is essentieel in een zo’n emotioneel proces dat ontstaat bij een overlijden’’, aldus David Meiboom, voorzitter van de BGNU. "Goede gegevensuitwisseling is met name van belang om ervoor te zorgen dat nabestaanden weten waar ze aan toe zijn als ze de uitvaart bij een andere ondernemer willen laten verzorgen dan bij de eigen natura-verzekeraar’’, licht Harold Herbert, directeur van het Verbond verder toe.

Bij een natura-uitvaartverzekering zegt de verzekeraar bij het overlijden van de verzekerde een dienstenpakket toe dat kosteloos wordt verzorgd. Als een klant kiest voor een uitvaart bij een derde partij, kan dat financiële gevolgen hebben. Herbert: "De klant moet tijdig inzicht hebben in de financiële gevolgen van zijn keuze zodat er geen teleurstelling kan ontstaan tussen wat hij verwacht, wat de uitvaartondernemer aanbiedt en wat de natura-uitvaartverzekeraar vergoedt’’.

In het protocol is nu onder meer opgenomen dat een begroting binnen 24 uur nadat de informatie is ontvangen van de natura-uitvaartverzekeraar door de uitvaartondernemer gedeeld moet worden met de opdrachtgever, zodat deze nog een keuze kan maken welke uitvaartverzorger hij de uitvaart laat verzorgen.  Die reactietermijn geldt ook in het weekeinde. Ook is op hoofdlijnen vastgelegd welke werkzaamheden en diensten deel uit mogen maken van het basistarief.


Was dit nuttig?