Bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-11-2018

Het is teleurstellend dat sociale partners en kabinet er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel.

De noodzaak om het stelsel aan te passen is onverminderd groot. Het huidige stelsel sluit steeds minder goed aan op de sterk veranderde arbeidsmarkt en heeft te maken met verlies van vertrouwen bij deelnemers en gepensioneerden. Bij het uitblijven van een akkoord is het kabinet nu aan zet om de noodzakelijke hervormingen door te voeren op basis van het regeerakkoord. Daarin wordt gekozen voor  regelingen gebaseerd op een directe koppeling tussen premie-inleg en pensioenopbouw.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het mislukken van het pensioenoverleg in de Sociaal Economische Raad (SER). "Heel jammer dat het niet gelukt is om van de rotonde te komen waar sociale partners al jaren rondjes draaien. Niemand betwist dat er iets moet veranderen. Dus dan ligt er wat ons betreft een taak bij politiek Den Haag om knopen door te hakken", zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.
Weurding: "Het pensioenstelsel is te belangrijk om nog langer voor ons uit te schuiven. De noodzakelijke modernisering moet nu worden opgepakt zodat het vertrouwen kan terugkeren en deelnemers en gepensioneerden weer kunnen begrijpen hoe het in elkaar steekt. In het nieuwe stelsel moet in elk geval worden voorkomen dat rekeningen worden doorgeschoven naar jongere generaties".


Was dit artikel nuttig?