Clausule Schade aan kabels en leidingen (VNAB)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-12-2020

De VNAB heeft een modelclausule gepubliceerd met eisen waaraan partijen moeten voldoen bij werkzaamheden op of in de grond om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. De modelclausule wordt vrijblijvend aan de markt aangeboden en dient slechts als voorbeeld.

In Nederland geldt een wettelijk verplichting om ‘de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij werkzaamheden in de grond en de daarin aanwezige kabels en leidingen’. Zo is de verzekerde partij verplicht te handelen volgens de bepalingen in de richtlijn “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase“. De VNAB heeft de modelclausule ‘Schade aan kabels en leidingen’ voorbereid met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verzekeraars en makelaars uit de branches aansprakelijkheid, technisch en transport.


Was dit artikel nuttig?