'Communicatie over reisverzekering moet transparanter’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Een magere voldoende. Dat scoren de reisverzekeringen van houders van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren bij het eerste themaonderzoek van Stichting toetsing verzekeraars. “Dat moet echt beter”, zo stelt directeur Ron van Kesteren. Onder meer door transparanter te communiceren over uitzonderingen en beperkingen.

Het onderzoek naar reisverzekeringen is het eerste thematische onderzoek van de stichting. Met dit onderzoek controleert de stichting in korte periode een beperkt aantal normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren bij de betrokken keurmerkhouders; in dit geval keurmerkhouders die een reisverzekering aanbieden. Daarnaast zijn twee prestatiegebieden onderzocht: ‘de klant begrijpt het product’ en ‘ het product is geschikt voor de klant’. Resultaat: 23 van 24 onderzochte Keurmerkverzekeraars voldoen aan de getoetste normen.
Evenwichtige informatie
Een van de conclusies uit het onderzoek is dat evenwichtigheid van de informatie op de website bij veel keurmerkhouders beter moet. 67 procent van de onderzocht keurmerkhouders is niet of onvoldoende helder over uitzonderingen en beperkingen: bijvoorbeeld dat een klant bij schade een eigen risico heeft. Ook blijkt dat veel keurmerkhouders niet helder communiceren over het feit dat de dekking voor medische kosten geen onderdeel is van de wintersportdekking. Van Kesteren: “We zouden willen dat keurmerkhouders gerichte informatie geven over de dekking van medische kosten en de eventuele noodzaak om die aanvullend te verzekeren.”
Meer informatie


Was dit artikel nuttig?