Skip to Content

Compensatie voor 1 miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren groen licht gegeven voor de hervorming van het pensioenstelsel, waardoor alle pensioenregelingen zullen kunnen worden omgezet naar premieregelingen. Dat is voor de meeste werknemers goed nieuws. Voor de ruim 1 miljoen deelnemers aan de reeds bestaande premieregelingen staat echter compensatie voor een eventueel toekomstig lagere inleg nog steeds op de tocht.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het debat over de Wet toekomst pensioenen dat vannacht na ruim 400 uur werd afgerond. Hoewel Kamerleden volop aandacht hebben gevraagd voor deze problematiek bij het kabinet, is een concreet wijzigingsvoorstel tot op heden uitgebleven. Wel is een motie ingediend, maar die lijkt er meer op gericht te volgen in welke mate het probleem zich gaat voordoen, dan op het voorkomen daarvan.

''We hopen dat deze weeffout alsnog voor de stemming door de Kamer wordt weggenomen en anders door de Senaat wordt gecorrigeerd’’, aldus directeur Harold Herbert. ''De overgang naar een nieuw stelsel moet voor iedereen, dus ook voor deelnemers aan bestaande premieregelingen zoveel mogelijk zonder schade verlopen''. Herbert is verder in beginsel positief over de modernisering van de pensioenwet die hij een stap in de goede richting noemt. "Het nieuwe stelsel sluit beter aan bij de veranderde arbeidsmarkt, is beter te begrijpen voor deelnemers en kan bijdragen aan herstel van vertrouwen. Deze positieve operatie voor deelnemers aan uitkeringsovereenkomsten dreigt echter eenvoudig vermijdbare schade te veroorzaken voor onze deelnemers’’.

Verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI's) voeren de regelingen al uit die straks voor iedereen de standaard worden. De premie-inleg en het behaalde rendement bepalen hoeveel pensioen kan worden aangekocht. Voor deelnemers aan die regelingen verandert alleen de premie-inleg. Die loopt volgens de huidige wetgeving op met de leeftijd van deelnemers. In het nieuwe stelsel geldt een leeftijdsonfhankelijke premie waardoor alle bestaande deelnemers de hogere inleg aan het eind van de loopbaan mislopen. Werkgevers die dit willen repareren binnen de pensioensfeer, lopen tegen onnodige wettelijke voorwaarden aan die de kosten zowel hoger als onvoorspelbaar maken. Het Verbond verwacht dat veel werkgevers hierdoor zullen kiezen voor compensatie buiten de pensioenregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een loontoeslag.

Herbert: ''Dat laatste is maatschappelijk ongewenst, want het pensioen van deelnemers wordt uitgehold''. Het Verbond bepleit dat de wet alsnog op dit punt wordt aangepast zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om compensatie binnen de pensioenregeling te realiseren. ''Tegen de achtergrond van deze grote operatie is het misschien een detail, maar voor deelnemers aan reeds bestaande premieregelingen staat er veel op het spel’’.


Was dit nuttig?