Skip to Content

Dashcam the movie: verkeershufters in beeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Circa 250.000 Nederlandse automobilisten hebben een cameraatje in de auto. Al die dashcams registeren rijgedrag, (bijna)ongelukken en soms – als bijvangst – bizarre situaties. De rubriek Dashcam, wekelijks op de site van De Telegraaf te zien, heeft er een compilatie van gemaakt, ‘Dashcam the movie’.

Na de première afgelopen weekend ging een panel met onder anderen Verbondsdirecteur Richard Weurding met elkaar in debat over verkeersveiligheid. En of de dashcam daar een positieve bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door het apparaat te verplichten.

Het is een mengeling van emoties in de stampvolle evenementenzaal van de Telegraaf, waar fanatieke ‘dashcammers’, verkeersveiligheidsprofessionals en vertegenwoordigers van verzekeraars, politie en justitie zich hebben verzameld. Handen van schrik voor de mond als auto’s tollen en botsen, kreten van verbazing bij agressieve weggebruikers en soms ook gelach bij enkele bizarre voorvallen op de weg. Bijvoorbeeld wanneer een band van een auto loopt, rakelings langs fietsers scheert en vervolgens een glasplaat in een bushokje versplinterd. Allemaal vastgelegd op de Nederlandse wegen met de dashcam.

Verkeersveiligheid
Over één feit zijn de paneldeelnemers het eens na de filmvertoning: los van de beelden wijzen alle verkeersveiligheidsmetertjes de verkeerde kant op. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 570 naar 621 in het jaar 2015. Het aantal gewonden neemt toe en verzekeraars zagen het aantal verkeersclaims, alle een- en tweezijdige aanrijdingen, met 50.000 oplopen tot 841.000. Hoofdredenen voor deze achteruitgang? “De infrastructuur, zeker in steden, is verouderd en moet worden aangepast en verbeterd”, zegt Richard Weurding van het Verbond. “Daarnaast moet handhaving meer prioriteit krijgen en – heel belangrijk – de aanpak van afleiding in het verkeer, en dan met name het gebruik van de smartphone voor bellen, appen en mailen onderweg”.

Of de dashcam voor een kentering kan zorgen, is de centrale vraag van het paneldebat. In de Tweede Kamer is inmiddels een ruime meerderheid van VVD, PvdA en CDA er voorstander van om in elk geval het wagenpark van Rijkswaterstaat, de weginspecteurs, uit te rusten met dashcams. Politie en justitie kunnen de beelden dan gebruiken om verkeershufters aan te pakken en overtreders te bestraffen. In het debat gaf landelijk verkeersofficier van justitie Achilles Damen aan dat beelden vaker worden gebruikt in strafverkeerszaken en zeker van nut kunnen zijn. "Extra bewijs helpt om een incident in een juist kader te plaatsen, zeker als er onenigheid over de toedracht is.” Maar er is een keerzijde: ook beelden kan je manipuleren en de dashcam legt wel vast wát er gebeurt, maar lang niet altijd wat zich daaraan voorafgaand afspeelde.

‘Dashcam kan gevaar uitlokken’
Er gaan stemmen op om alle auto’s met cameraatjes uit te rusten, maar voor een verplichting voelen politie, justitie, verkeersveiligheidswetenschappers en verzekeraars niet zoveel. “Dan zou je eerst een gedegen onderzoek moeten doen naar de effectiviteit. Een dashcam kan ook afleiden of gevaarlijk rijgedrag uitlokken, bijvoorbeeld dat je in de achtervolging gaat om iets vast te leggen op camera”, aldus Weurding.

Bekijk de video op de website van De Telegraaf.


Was dit nuttig?