Deelnemers gevraagd voor DNB iForum

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
11-09-2020

Met het iForum wil DNB de verbindende schakel en katalysator vormen op het gebied van technologische innovatie binnen de financiële sector. En daarvoor hebben ze jouw kennis nodig!

Binnen het iForum heeft DNB acht overkoepelende thema’s geformuleerd die bijdragen aan de Smart Supervisor strategie voor 2025. Voor de volgende vier thema’s wil DNB workshops via Webex organiseren om samen met verzekeraars het einddoel van de strategie aan te scherpen en te brainstormen over ideeën om dat doel te bereiken. Ook vraagt DNB om input vanuit de verzekeringsbranche voor twee lopende initiatieven: het teruggeven van informatie over integriteitsrisico’s en het structureren en standaardiseren van communicatie tussen DNB en financiële instellingen. Aanmelden kan via iforum@dnb.nl

Workshop 1: Beter inzicht in wet- en regelgeving

Gewenste situatie in 2025: een toegankelijk en actueel overzicht van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief relevante interpretaties van de toezichthouder. Dit overzicht kunnen instellingen automatisch verwerken in hun eigen processen. Wanneer: Dinsdag 22 september van 16.00-17.00 uur.

Workshop 2: Effectief beleid DNB over kansen en risico's AI

Gewenste situatie in 2025: Verantwoord gebruik van Artificial intelligence binnen de financiële sector, vanuit een goede afweging tussen de voordelen en de risico's. Wanneer: Woensdag 30 september van 10.00 tot 11.00 uur

Workshop 3: Risicobeheersing verbeteren met data-analyse

Gewenste situatie in 2025: De inzet van vernieuwende data analyse tools leidt tot een doorlopend en meer datagedreven beeld van de risico's bij instellingen met als doel: sterke risicobeheersing. Wanneer: Donderdag 15 oktober 11.30 tot 12.30 uur.

Workshop 4: Verkenning realtime toezicht

Gewenste situatie in 2025: In nauwe samenwerking heeft DNB samen met de sector verkend wat de toegevoegde waarde is van real time toezicht. DNB past realtime toezicht toe op verschillende risicogebieden waarbij technische, juridische en ethische vraagstukken adequaat zijn geadresseerd in dialoog met de sector. Wanneer: Dinsdag 10 november van 11.30 tot 12.30 uur.

Initiatief 1: teruggeven informatie integriteitsrisico’s

DNB zet jaarlijks de vragenlijst Integriteitsrisico’s uit bij instellingen. DNB wil de informatie uit deze vragenlijst teruggeven aan de sector. Graag toetst DNB de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de te publiceren benchmarkinformatie bij de betrokken instellingen zodat ze de informatie ook daadwerkelijk kunnen gebruiken voor hun eigen risicomanagement. Gebruikers/ontvangers van deze informatie kunnen zich aanmelden voor een (digitale) workshop van 2 uur (inclusief voorbereiding van 1 uur)  eind oktober/begin november én voor een feedbackronde na de workshop (2 uur).

Initiatief 2: Berichtenbox

DNB wil de formele communicatie (nu nog per post en email) met de onder toezicht staande  instellingen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier vormgeven voor een duidelijker overzicht en vanuit transparantie. DNB wil met verzekeraars nadenken over de wijze waarop dit kan met oog voor specifieke wensen en eisen. Werknemers die met regelmaat communiceren met DNB kunnen zich aanmelden voor een (digitale) workshop (dagdeel, begin oktober). Vervolg: nader uitvragen/toetsen van eerste oplossingen bij deelnemers.


Was dit artikel nuttig?