Skip to Content

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers, advocaten, schade-experts en verzekeraars duikt het komende jaar in een actueel vraagstuk. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de mogelijkheden voor een vereenvoudigd stelsel voor het afwikkelen van letselschadezaken?’

De Denktank vloeit voort uit de intentieverklaring die in 2021 werd ondertekend door de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Daarmee zetten de organisaties in op sneller en eenvoudiger duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers, omdat dit bijdraagt aan sneller herstel. De opdracht voor de Denktank is om te bekijken hoe vereenvoudiging van schadebedragen en processen in letselschadezaken kunnen bijdragen aan sneller herstel en meer regie voor het slachtoffer.  

Taak Denktank 

De Denktank onderzoekt verschillende opties voor vereenvoudiging van het huidige schade-afhandelingsstelsel. Samen zullen ze de opties bedenken en uitwerken met inbreng van ieders eigen kennis en kunde. De deelnemers zijn enthousiast, waaronder ook voorzitter Ivo Giesen: “Ik ben zeer gemotiveerd om met deze gekwalificeerde groep mensen te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een vereenvoudigd stelsel zijn.” Het slachtoffer kiest uiteindelijk zelf of de schadeafhandeling volgens de huidige vorm, of op de nieuwe wijze plaatsvindt. De mogelijkheden die uit de Denktank naar voren komen, worden getoetst aan wet- en regelgeving. 

Deelnemers Denktank 

In de Denktank werken tien deelnemers op eigen titel samen. De groep bestaat uit voorzitter Ivo Giesen (Hoogleraar Privaatrecht), Arno Akkermans (Hoogleraar Privaatrecht), Jaap Sap (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden), Armin Vorsselman (advocaat), Erik Roeders (Pals Letselschade), Moniek Toonen (juridisch adviseur, Slachtofferhulp Nederland), Maarten van der Linden (schade-expert, Lindesk), Ali Schipper (manager rechtsbijstand, Arag), Myriam van de Vorst (manager personenschade, A.s.r.), Alexander Palmbergen (manager personenschade, Allianz).  

Lees meer over verzekeren in relatie tot letselschade 

Foto PPS Congres 2024

22e PPS Congres, 27 september 2024

  • 27-9-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?