DNB-jaarverslag zoomt in op pensioenstelsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-03-2018

“De aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord bieden volop perspectief op een duurzamer pensioenstelsel. Zo maakt de afschaffing van de doorsneesystematiek een einde aan de ondoorzichtige herverdeling tussen generaties.” Dat schrijft DNB in haar jaarverslag dat vandaag verschijnt.

De toezichthouder gaat in het 223 pagina’s tellende verslag nadrukkelijk in op het pensioenstelsel. Het feit dat de economie aantrekt en de rente weer oploopt, neemt de urgentie om het stelsel te verbeteren niet weg, aldus DNB. “Een helder en terecht signaal”, vindt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “We discussiëren al decennia over de noodzaak om ons pensioenstelsel te moderniseren. Het niet doorhakken van knopen heeft een prijs. Een besluit is nodig om het vertrouwen in ons stelsel echt te herstellen en werknemers die tegenwoordig vaker van baan wisselen goed te kunnen bedienen.”

Doorsneesystematiek
DNB gaat onder meer uitgebreid in op de afschaffing van de zogenoemde doorsneesystematiek, dat ze een “kernelement van het toekomstige stelsel” noemt. Afschaffing van deze systematiek betekent dat lager-opgeleiden niet langer meebetalen aan het pensioen van hoger-opgeleiden. En jongeren niet langer te veel en ouderen te weinig premie betalen voor de aanspraken die ze opbouwen. “Afschaffing maakt dus een einde aan de ondoorzichtige herverdeling tussen generaties”, schrijft DNB, dat een stelsel zonder doorsneesystematiek ook nog eens beter bij de huidige arbeidsmarkt vindt passen.
De vorming van een persoonlijk pensioenvermogen maakt het in de ogen van de toezichthouder vooral helder wie waar recht op heeft. Sterker nog, “de combinatie van een persoonlijk pensioenvermogen met een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid biedt de mogelijkheid om jongeren uitzicht te geven op een hoger pensioen en ouderen beter te beschermen tegen kortingen”.
 
Cruciale rol
DNB windt er geen doekjes om in het verslag. “De wereld van voor de crisis keert niet meer terug, terwijl veel pensioendeelnemers nog altijd een oudedagsvoorziening van zeventig procent van het laatstverdiende loon verwachten." Het dichten van deze verwachtingskloof noemt DNB cruciaal.
Ook haar eigen rol in een toekomstig stelsel vindt DNB belangrijk. “De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is uitdagend. Dat geldt zowel voor het afschaffen van de doorsneesystematiek als een eventuele overstap op een nieuw pensioencontract. Besluitvorming vraagt om een evenwichtige en transparante afweging van de belangen. Een helder toezichtkader, met duidelijke verantwoordelijkheden en taken voor pensioenfondsen en DNB is daarbij cruciaal.”


Was dit artikel nuttig?