Skip to Content

Een bomaanslag! En dan?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Vorige week presenteerden het Verbond van Verzekeraars en de Vereende de stand van zaken rondom de Terrorismepool (NHT). Aan de hand van een fictief voorbeeld legt het NHT uit welke procedures en voorwaarden in werking treden bij een aanslag.

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) is in 2003 opgericht naar aanleiding van de aanslagen in New York op 11 september 2001. De NHT is een herverzekeringsmaatschappij waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars. Het doel is het risico van een terroristische aanslag verzekerbaar houden.


Was dit nuttig?