Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-06-2020

Na een lang voortraject heeft de Eerste Kamer deze week het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking treedt is nog niet bekend.

Het Verbond is hoe dan ook nog in afwachting van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om breder toegang te regelen tot het UBO-register voor vergunningsplichtige financiële instellingen.

Onderzoek AP naar gegevensdeling

De Autoriteit Persoonsgegevens doet, op verzoek van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën, momenteel onderzoek naar diverse mogelijkheden om gegevens te delen tussen publieke en private partijen. Het Verbond is er voorstander van dat er serieus onderzocht wordt of onder toezicht staande financiële instellingen als verzekeraars toegang kunnen krijgen tot de volledige set informatie uit het UBO-register. Ook wordt gekeken of poortwachters toegang kunnen krijgen tot informatie uit de Basisregistratie Personen om te controleren of de klant de juiste gegevens aanlevert. Het onderzoek komt voort uit het door beide ministeries gelanceerde actieplan tegen witwassen.

Centraal registeren van informatie

Het voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere gerelateerde wetten die ook verplichten tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie. Het register maakt duidelijk wie verantwoordelijk (de baas is) is bij juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft  kan leiden tot sancties.


Was dit artikel nuttig?