Skip to Content

Eerste schatting verzekeraars na jaarwisseling: 8 miljoen euro schade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars schat de particuliere verzekerde schade van de jaarwisseling op circa 8 miljoen euro. De schatting van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond is gebaseerd op de eerste claims bij verzekeraars van oudejaarsavond en 1 januari en op het incidentenoverzicht van de Stichting Salvage.  

Het definitieve, gevalideerde schadebedrag kan pas later dit jaar worden vastgesteld. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel-, en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco). Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven, scholen/kinderdagverblijven en overheidseigendommen zijn niet bekend en worden dus niet meegenomen in deze schatting. De werkelijk verzekerde schade ligt dus naar verwachting aanmerkelijk hoger vanwege deze kosten en claims op zakelijke verzekeringen. 

Algemeen directeur Richard Weurding: “We zien de dalende trend in de particuliere schades rondom oud & nieuw doorzetten.  In veel gemeenten waren vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft het slechte weer tijdens oud en nieuw waarschijnlijk ook een positief effect gehad op de schadeomvang. Het Verbond ondersteunt alle initiatieven die kunnen bijdragen om letsels en schade te beperken.”  

Stichting Salvage 
Stichting Salvage verleent eerste hulp aan alle gedupeerden bij schade aan gebouwen door brand, blikseminslag, explosie, water, storm en/of aanrijding namens de gezamenlijke brandverzekeraars in Nederland. Salvage is op 31 december 2023 en 1 januari 2024 in totaal 88 keer uitgerukt. Een daling ten opzichte van vorig jaar (105). Ook dit jaar lag het percentage vuurwerkgerelateerde meldingen hoog (48%). Vorig jaar was dit percentage 51% en het jaar daarvoor 43%. 

Historisch overzicht particuliere schades jaarwisseling in miljoenen euro’s.

Jaar 

Bedrag 

2022/2023 

15,5 

2021/2022 

8,6 

2020/2021 

5,2 

2019/2020 

16,3 

2018/2019 

13,5 

2017/2018 

8,5 

2016/2017 

19,5 

2015/2016 

14,0 

2014/2015 

12,4 

2013/2014 

12,9 

 

 


Was dit nuttig?