Evaluatie generieke zorgplicht: wij ontvangen graag uw bevindingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het ministerie van Financiën wil voor 1 januari 2017 de Tweede Kamer informeren over de evaluatie van de generieke zorgplicht (4:24a Wft): ervaringen, obstakels, aanpassingen.

Artikel 4:24a
1. Een financiële dienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht.
2. Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde.
3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.
4. Onze minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

In de eerste helft van oktober wil het ministerie met het Verbond daarover een gesprek voeren. Graag vernemen wij wat uw bevindingen zijn. Heeft de generieke zorgplicht geleid tot de voorspelde rechtsonzekerheid, vele toezichthouderregels, onjuiste verwachtingen bij consumenten en oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland? Welke boodschappen moeten wij overbrengen aan het ministerie?
Graag ontvangen wij uw bevindingen via l.vd.scheer@verzekeraars.nl.


Was dit artikel nuttig?