Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Extra duidelijkheid over afhandeling ziektekosten in buitenland

De medische kosten bij ziekte in het buitenland vallen soms zowel onder de zorgverzekering als onder de reisverzekering. Reis- en zorgverzekeraars hebben onlangs hun afspraken over de schadeafwikkeling bij dubbele dekking verlengd en verduidelijkt. Hierdoor kan de klant ook de komende jaren rekenen op helderheid over de afhandeling van de kosten en de hulp ter plaatse.

Het Verbond van Verzekeraars, dat reisverzekeraars vertegenwoordigt, en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloten tien jaar geleden het eerste Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen. Hierin staat wanneer welke verzekeraar welke kosten voor zijn rekening neemt. Deze afspraken zijn goed voor de verzekerde, die zich geen zorgen hoeft te maken dat er onduidelijkheid en mogelijk zelfs een juridisch conflict tussen zijn verzekeraars ontstaat. Maar ook verzekeraars hebben veel aan het convenant, want zij hebben meteen duidelijkheid en kunnen schade efficiënt afhandelen.
 
Onlangs hebben het Verbond en ZN het convenant verlengd en op een aantal punten verduidelijkt. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en eindigen op 31 december 2019. De twee brancheorganisaties organiseren dit voorjaar een rondetafelbijeenkomst om het vernieuwde convenant onder de aandacht te brengen en best practices uit te wisselen.
 
Bekijk het convenant en een lijst van de verzekeraars die eraan meedoen.


Was dit artikel nuttig?