Extra stappen om klanten met beleggingsverzekering te helpen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

​Verzekeraars boeken volgens een vandaag gepubliceerd rapport van de AFM ‘goede vorderingen’ met het helpen van klanten met een beleggingsverzekering. Zo hebben alle verzekeraars bij het activeren van klanten met een hypotheek-gebonden polis de afgesproken doelstellingen behaald.

Bij de niet-opbouwende polissen hebben de meeste verzekeraars al hun klanten geactiveerd. Niettemin zien verzekeraars nog mogelijkheden het zogenoemde nazorgbeleid verder te versterken. De extra inspanningen richten zich met name op klanten die nog altijd niet het gesprek met hun verzekeraar of adviseur zijn aangegaan.

Uit het onderzoek van de AFM onder consumenten komt naar voren dat een groep klanten ondanks alle inspanningen van de sector niet in beweging komt. Om ook deze klanten te stimuleren in actie te komen, is onlangs de webspecial gelanceerd. Deze special van het Nibud geeft praktische informatie over de mogelijkheden beleggingsverzekeringen aan te passen en roept op deze mogelijkheden ook te benutten. Daarnaast werkt het Verbond aan de inrichting van een onafhankelijk adviesloket waar consumenten kosteloos hersteladvies kunnen krijgen.

Met betrekking tot de kwaliteit van het gegeven hersteladvies constateert de AFM dat de op dit punt onderzochte verzekeraars over het algemeen een goed hersteladviestraject hebben en veel moeite doen om klanten van gratis hersteladvies te voorzien. Het gegeven advies leidt volgens de AFM in deze onderzochte dossiers vrijwel in alle gevallen tot een betere situatie voor de klant. Dat onderstreept volgens het Verbond het belang van deze aanpak. Daarom zullen verzekeraars ook in de toekomst op dit punt best practices met elkaar blijven uitwisselen.


Was dit artikel nuttig?