Extreme hagel en uitdagende markt maken het verzekeraars lastig

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-06-2017

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2016 - De verzekeringssector heeft een lastig jaar achter de rug. Een extreme hagelbui speelde schadeverzekeraars parten. Levensverzekeraars zien in een verzadigde markt die kampt met langdurig lage rente, stevige onderlinge concurrentie en vergrijzing hun premievolume verder dalen. Inkomensverzekeraars vormen een positieve uitzondering: zij zien het premievolume licht toenemen. Al met al hebben Nederlandse verzekeraars in 2016 circa 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen hersteld en ruim 30 miljard euro uitgekeerd aan schades, uitkeringen en pensioenen (exclusief zorg) – en daarmee invulling gegeven aan hun maatschappelijke rol.

Dat staat in het financieel jaarverslag 2016 over de verzekeringsbranche dat het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. De gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie – 2,1 procent groei vorig jaar – vertaalt zich nog niet in een herstel van de assurantiemarkt. Zowel omzet als resultaat blijven onder druk staan. De solvabiliteit van de verzekeraars blijft echter, ook in het eerste volledige boekjaar onder het nieuwe toezichtregime Solvency II, ruim boven het vereiste niveau liggen. Verzekeraars hebben voldoende vermogen om aan hun toekomstige verplichtingen te blijven voldoen.
 
Algemeen directeur Richard Weurding: “Het is nu zaak om als solide sector nieuwe marktkansen te benutten en te blijven doen waarvoor we in het leven zijn geroepen: klanten helpen omgaan met onzekerheden in een risicovolle wereld”.

Schade: extreme hagel drukt resultaat
Het premievolume van schadeverzekeraars steeg voor het sinds een aantal jaren weer, met bijna 3 procent, vooral bij motorrijtuigen. Toch lag het resultaat van de schadetak onder de nul, zowel voor als na herverzekering, als gevolg van de fors hogere schadelast vorig jaar. Een extreme hagelbui op 23 juni in Oost-Brabant en Midden-Limburg zorgde voor een recordschade van circa een half miljard euro in slechts een paar minuten tijd: in gemeenten als Bergeijk had vrijwel elke woning en (buitenstaande) auto schade.
 
Schadeverzekeraars hielpen hun klanten vorig jaar de schade te herstellen of te vergoeden bij bijna 40.000 inbraken, 100.000 brandschades, 300.000 waterschades en een miljoen schades aan voertuigen. In de laatste categorie – motorrijtuigen – blijven autoverzekeraars rode cijfers schrijven. Los van meer aanrijdingen en duurdere reparaties, maken verzekeraars zich ernstig zorgen over de oplopende letselschadekosten als gevolg van overheidsbeleid en fors stijgende kosten van externe belangenbehartigers.

Leven: last van lage rente, resultaat positief
De Nederlandse levensverzekeraars, die onder meer de pensioenregelingen voor meer dan één miljoen klanten verzorgen en jaarlijks meer dan 20 miljard euro uitkeren, blijven last houden van de aanhoudend lage rente. Het premievolume daalde opnieuw, met 7 procent naar 13,7 miljard euro, ook als gevolg van de concurrentie met andere financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen. Het resultaat daalde licht ten opzichte van 2015, vooral als gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen, maar is wel positief.

Inkomen: lichte groei omzet
Positieve uitzondering vormen de inkomensverzekeraars, die hun premievolume iets zien stijgen (één procent). Het resultaat van inkomensverzekeringen, die vergoedingen van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid regelen voor tienduizenden klanten, is al een paar jaar stabiel en positief, vooral door goede beleggingsopbrengsten. Inkomensverzekeraars op de collectieve markt hebben onder meer door betere gegevensuitwisseling met het UWV meer grip gekregen op het arbeidsongeschiktheidsrisico en hebben beleid ontwikkeld om dat risico te beïnvloeden.


Was dit artikel nuttig?