Skip to Content

Forse groei premiepensioeninstellingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Premiepensioeninstellingen (PPI’s) hebben sinds 2014 een forse groei doorgemaakt. Het aantal deelnemers nam toe met een factor zeven tot 1,2 miljoen en het beheerd vermogen steeg nog sterker van 1,2 naar 21,7 miljard euro. Deze nieuwe pensioenuitvoerders, overwegend dochtermaatschappijen van verzekeraars, hadden een positieve invloed op de kostenbeheersing en klantcommunicatie. 

Dat schrijft SEO Economisch Onderzoek in een rapport over PPI’s in opdracht van het ministerie van Financiën. Volgens minister Kaag zijn PPI’s een "waardevolle toevoeging aan het Nederlandse landschap van pensioenuitvoerders".

Scherpe concurrentie

PPI’s mogen alleen zogeheten premieregelingen uitvoeren, zonder biometrische risico’s af te dekken, zoals arbeidsongeschiktheid. Er is sprake van scherpe concurrentie tussen PPI's en verzekeraars. Dat heeft geleid tot dalende uitvoeringskosten en innovatieve klantbediening.

Positief effect

Kaag schrijft de Tweede Kamer dat ze positief is over deze nieuwe loot in het pensioendomein. "De komst van PPI’s heeft een positief effect gehad op zowel de deelnemer-communicatie als de kostenbeheersing."


Was dit nuttig?