Gedragscode zorgt voor brandveiliger bouw

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Gebruik van brandveilig materiaal en adequate informatie voor de gebruikers. De leden van Brandveilig Bouwen Nederland tekenen ervoor. Letterlijk, want tijdens hun algemene ledenvergadering eind maart werd de gedragscode Brandveilig Bouwen Nederland formeel ingevoerd. Bert Veurink nam ‘de code’ in ontvangst namens de afdelingscommissie Brand van het Verbond. “Wij juichen deze gedragscode toe.”

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) bestaat uit zo’n veertig bedrijven die bouwmaterialen produceren en/of leveren aan bouw- of bouwgerelateerde bedrijven. Zij beogen verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, onder meer door kennis over bouwkundige brandpreventie te vergroten en brandveilige bouwmaterialen toe te passen. Om haar doelen te bereiken, geeft de vereniging adviezen over bouwkundige brandpreventie, is er structureel overleg met brandweer en verzekeraars en organiseert ze congressen en lezingen over brandveiligheid.

Aandacht voor preventie

Door nu de gedragscode te ondertekenen, leveren de leden van BBN een verdere bijdrage aan brandveiliger gebouwen. Veurink, die ook in de Verbondswerkgroep Preventie & Techniek plaatsheeft: “Met de code laten ze zien dat zij alleen producten maken en leveren die aan de wettelijke normen voor brandveiligheid voldoen.” Daarnaast verklaren ze met de code dat ze ‘hun producten voorzien van deugdelijke montagehandleidingen en afnemers adequaat informeren over toepassingsgebieden’. Ook geven ze daar speciale trainingen over. Het Verbond juicht de gedragscode toe. Veurink namens de verzekeraars: “Hoe meer aandacht voor preventie er uit de markt komt en hoe meer partijen daarover gaan spreken, hoe beter. Dan heeft preventie immers meer kans van slagen.”

Meer informatie
Lees meer over Brandveilig Bouwen Nederland op de website van de vereniging. Daar vindt u ook de gedragscode.


Was dit artikel nuttig?