Gedragsverandering cruciaal voor verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen vooral inzetten op de gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers om de trend van het stijgende aantal verkeersdoden en –slachtoffers te keren. Dat bleek vanochtend in Nieuwspoort waar 33 organisaties, waaronder het Verbond, een Verkeersveiligheidsmanifest overhandigden aan de politiek met de oproep om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken.

Gedragsverandering cruciaal
De aanwezige Tweede Kamerleden van CDA, PVV, SP, GroenLinks, D66 en VVD drongen vooral aan op gedragsverandering en handhaving. “Winkeldiefstal vindt niemand normaal, maar over te hard rijden wordt op een verjaardag met trots gesproken”, aldus Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). De sociale normen die in het verkeer worden gehanteerd, moeten volgens de politici veranderen. “En dat begint al bij de opvoeding”, zegt Roy van Aalst (PVV). “We moeten onze kinderen leren wat wel en niet kan in het verkeer.” Het CDA en de SP pleiten voor meer geld voor politie en justitie, zodat die beter kunnen handhaven en de pakkans van verkeershufters wordt vergroot. D66 voegt daaraan toe dat gedragsbeïnvloeding niet alleen vanuit de overheid hoeft te komen: “Er staan allemaal startups klaar met slimme toepassingen om bijvoorbeeld het telefoongebruik in het verkeer te verminderen. Laten we daar gebruik van maken”, aldus Rob Jetten.

Verkeersveiligheid holt achteruit
Afgelopen jaar is het aantal verkeersdoden gestegen met negen procent. Een uitzonderlijk hoge stijging in vergelijking met andere Europese landen. Het verkeer wordt meer divers, bestuurders worden ouder en raken steeds meer afgeleid. Ook de laatste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars laat een stijging zien van het aantal claims naar aanleiding van aanrijdingen. “We moeten als Nederland weer gidsland willen worden op het gebied van verkeersveiligheid”, stelt algemeen directeur Richard Weurding, “en deze 33 partijen doen nu een handreiking aan overheid en politiek om samen die ambitie waar te maken”.


Was dit artikel nuttig?