Geef verzekeraars voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-01-2020

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in haar reactie op de consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Financiën.

De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde. Het bevat maatregelen waarmee beide ministeries witwaspraktijken willen aanpakken.

Nog geen toegang

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt verzekeraars opgedragen een overheidstaak uit te voeren, namelijk het aanpakken en tegengaan van witwaspraktijken. Om deze taak zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, willen verzekeraars graag gebruik maken van BSN-nummers. Daarnaast pleit het Verbond al langer tot een ruimere toegang tot het UBO-register voor levens- en schadeverzekeraars.

Wettelijke registratie afgewezen klanten

Verder regelt het wetsvoorstel dat financiële instellingen op basis van de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er getwijfeld wordt aan de integriteit van klanten. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun hoog risico klant eerder is afgewezen bij andere instellingen. Is dit het geval? Dan zijn zij verplicht nadere informatie op te vragen en instellingen zijn verplicht deze informatie te verstrekken. Het Verbond pleit ervoor om per branche een wettelijk verplichte registratie aan te leggen van afgewezen klanten en de informatieplicht te verbinden aan een wettelijke reactietermijn van 48 uur tijdens werkdagen.

Recht om ‘vergeten te worden’

Daarnaast vraagt het Verbond zich af hoe de plicht tot het opvragen van informatie bij andere verzekeraars zich verhoudt tot het recht om vergeten te worden. Als een klant wegens integriteitsrisico’s geweigerd wordt bij een verzekeraar, en vervolgens gebruik maakt van dit recht, dan heeft het weinig zin dat een andere verzekeraar daarna informatie opvraagt.
De consultatie liep van 2 december tot en met 13 januari.


Was dit artikel nuttig?