Georganiseerde verzekeringsfraude dreiging voor samenleving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
02-06-2017

Georganiseerde verzekeringsfraude kan de komende jaren ernstige gevolgen hebben voor de Nederlandse samenleving. Deze vorm van criminaliteit is voor het eerst als concrete dreiging opgenomen in het vandaag gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld 2017 van de politie.

Elke vier jaar maakt de politie in opdracht van het College van procureurs-generaal een ‘nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit’. Aan de hand van dit NDB bepalen politie, justitie en andere partners de prioriteiten in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Verzekeringsfraude zal de komende jaren in beginsel één van de 17 criminele verschijnselen zijn die met voorrang worden aangepakt.
 
Belang van incidentmeldingen
Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars heeft veelvuldig contact gehad met de onderzoekers. De centrale kennis- en informatiepositie die het CBV heeft kunnen opbouwen dankzij de incidentmeldingen van verzekeraars, is daarbij van grote waarde gebleken.
 
Erkenning als eerste stap
Voor verzekeraars is erkenning van de problematiek een belangrijke stap. De conclusies in het NDB zullen waarschijnlijk ook een rol gaan spelen bij het verbeteren van de samenwerking tussen verzekeraars, de politie en het Openbaar Ministerie. Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg pleitte daar onlangs voor in het laatste nummer van het blad Verzekerd!

  • Meer informatie over het dreigingsbeeld is te lezen op de website van de politie
  • Het CBV geeft tweemaal per jaar een factsheet uit met informatie en actuele cijfers over bestrijding van verzekeringscriminaliteit. De meest recente versie staat hier.

Was dit artikel nuttig?