Gezamenlijke kwaliteitsnorm FOCWA en BOVAG

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
03-05-2018

Brancheorganisaties FOCWA en BOVAG hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke kwaliteitsnorm voor de schadeherstelbranche. Vanaf 1 oktober 2018 is er één branchebrede normering voor schadeherstelbedrijven.

Hierdoor ontstaat er in de schadeherstelsector een gelijk speelveld en is de noodzakelijke kwaliteitsborging en veiligheid voor consumenten en opdrachtgevers gegarandeerd. De afgelopen jaren kende de schadeherstelsector twee normeringen voor kwaliteitsborging: de FOCWA Standaard en BOVAG Erkend Schadeherstel.

De nieuwe branchebrede norm is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een Centraal College van Deskundigen. Naast het Verbond van Verzekeraars waren marktpartijen uit de sector hierin vertegenwoordigd.

In de komende maanden werken FOCWA en BOVAG samen aan de verdere uitrol van de norm in nauw overleg met het Centraal College van Deskundigen. Leden van FOCWA en BOVAG kunnen terecht bij hun brancheorganisatie voor verdere vragen over de inhoud van de nieuwe normering.


Was dit artikel nuttig?